Länsi-Lappiin perusteilla suojelualueita

Länsi-Lappiin on perusteilla 145 suojelualuetta jo aiemmin suojeluun varatuista alueista. Niiden yhteispinta-ala on noin 70 000 hehtaaria. Suojelualueet omistaa valtio, ja niitä hoitaa Metsähallituksen Luontopalvelut.

Alueet sijaitsevat Rovaniemellä, Torniossa, Keminmaassa, Kittilässä, Kolarissa, Muoniossa, Pellossa, Posiolla, Ranualla, Simossa, Tervolassa ja Ylitorniolla. Lisäksi muutamat alueet sijaitsevat Pohjois-Pohjanmaan puolella Pudasjärvellä ja Iissä sekä Itä-Lapin puolella Sallassa ja Kemijärvellä.

Kohteiden sijaintikartat

 1. Länsi-Lappi: Kittilä, Muonio, Pello (pdf, 749 kt)
 2. Länsi-Lappi: Pello, Ylitornio, Tornio, Tervola, Simo, Rovaniemi, Ranua (pdf, 841 kt)
 3. Länsi-Lappi: Rovaniemi, Ranua, Kemijärvi, Salla (pdf, 832 kt)
 4. Länsi-Lappi: Sodankylä (pdf, 133 kt)

Kohdekohtaiset kartat

Valtioneuvoston asetuksella perustettavat luonnonsuojelualueet (pdf, 620–1 799 kt)

 1. Nikkilänaavan LSA
 2. Elijärvenviian LSA
 3. Kirvesaavan LSA
 4. Musta-aavan LSA
 5. Suuripään LSA
 6. Kumputunturin LSA
 7. Kuusajärven soiden LSA
 8. Pitsloman–Haurespään LSA
 9. Ranta-Haisuvuoman LSA
 10. Ristivuoman LSA
 11. Taljavaaran LSA
 12. Tupakkivuoman LSA
 13. Tuulijoen soiden LSA
 14. Uurrekarkian LSA
 15. Aalistunturin LSA
 16. Kiuasselän LSA
 17. Kurtakkoselän LSA
 18. Mustavuoman LSA
 19. Niesaselän LSA
 20. Siikavuoman LSA
 21. Jerisjärven saarten LSA
 22. Pahtajärven LSA
 23. Pakasaivon LSA
 24. Suoppamanselän LSA
 25. Hyrsyvuoman LSA
 26. Jaipaljukan LSA
 27. Joukaisvuoman LSA
 28. Kaltiojänkän LSA
 29. Koutusjärven LSA
 30. Kursujen LSA
 31. Käärmejupon LSA
 32. Miekojärven LSA
 33. Moinavaaran LSA
 34. Yrttivuoman LSA
 35. Simojärven–Soppanan LSA
 36. Mämmisuon LSA
 37. Joutensuon LSA
 38. Liejusuon–Kaakkurisuon LSA
 39. A. E. Järvisen aihkikon LSA
 40. Auttikönkään LSA
 41. Herankairan LSA
 42. Jokelan LSA
 43. Kaittiaisen LSA
 44. Kiimamaan LSA
 45. Kinisvuoman–Jouttiselän LSA
 46. Koukkulanaavan–Palokivalon LSA
 47. Kutuselän–Kiristäjäselän LSA
 48. Kuusikkoselän–Paljukkalaen LSA
 49. Käyrästunturin LSA
 50. Könkäänsaaren–Vianaavan LSA
 51. Louevaaran LSA
 52. Namalikkokivalon LSA
 53. Narkauksen–Katiskon lehtojen LSA
 54. Petäjävaaran–Suolijärven LSA
 55. Pilpasen LSA
 56. Susirovan LSA
 57. Tuiskukivalon närheikön LSA
 58. Viljusaavan LSA
 59. Käärmeaavan LSA
 60. Saariaavan–Hattuselän LSA
 61. Oravakuusikon LSA
 62. Auringonkorven LSA
 63. Kalhuaavan LSA
 64. Karhuaavan–Heinijänkän–Kokonrämeen LSA
 65. Konttikivalon LSA
 66. Kalkkimaan LSA
 67. Rakanjänkän–Karsilonmaan LSA
 68. Sattavuoman LSA
 69. Vaaranjänkän–Rovajänkän–Runtelin lehdon LSA
 70. Aavasaksan kruununpuiston LSA
 71. Heinivuoman–Pietinvuoman LSA
 72. Hämeenvuoman–Salamalompolonvuoman LSA
 73. Kaitajärven LSA
 74. Palokkaan LSA
 75. Romppaiden LSA

Ympäristöministeriön asetuksella perustettavat suojelualueet (pdf, 476–1 167 kt)

 1. Matovaaran LSA
 2. Siikalanton LSA
 3. Honkamaan LSA
 4. Jarkkosen LSA
 5. Kallinkankaan LSA
 6. Kaltiojängän lehdon LSA
 7. Kotapalon lehdon LSA
 8. Metsokätkön LSA
 9. Tanssikosken leton LSA
 10. Tornivaaran lehdon LSA
 11. Huuhkajan LSA
 12. Mieletönjärven LSA
 13. Pietarinaukian LSA
 14. Sammalselän LSA
 15. Taatsin seidan LSA
 16. Rytijänkän LSA
 17. Vuontisjärven saarten LSA
 18. Äkässaivon LSA
 19. Konttakönkään lehdon LSA
 20. Vasemanriivinjänkän LSA
 21. Aatinmaan LSA
 22. Kaihuavaaran LSA
 23. Ketolan LSA
 24. Koivun LSA
 25. Metsärinteen LSA
 26. Nurkkalan LSA
 27. Papinpalon LSA
 28. Porttilomanahon LSA
 29. Saarelan LSA
 30. Tauriaisenahon LSA
 31. Tuliniemen LSA
 32. Vammalan LSA
 33. Vaveniemen LSA
 34. Vähä-Varpusuon LSA
 35. Allasvuon LSA
 36. Jokilammen LSA
 37. Jouttiaavan leton LSA
 38. Kaihuanvaaran lehdon LSA
 39. Korkalon LSA
 40. Kotkanpesämaan LSA
 41. Kuusilammen LSA
 42. Lapinlehdon LSA
 43. Louejärven leton LSA
 44. Mikkelinlampien soiden LSA
 45. Muistolan LSA
 46. Palo-ojan korven LSA
 47. Pisajärven LSA
 48. Pälämännikön LSA
 49. Raanselän LSA
 50. Saviojan LSA
 51. Siika-Kämän LSA
 52. Sillankorvan LSA
 53. Yli-Kuohunkijärven LSA
 54. Korpinjängän LSA
 55. Kuoppatörmän LSA
 56. Kuusikkokivalon lehdon LSA
 57. Myllyojan LSA
 58. Ollakanojan lähteiden LSA
 59. Pyhäportin lehdon LSA
 60. Rakkalan LSA
 61. Rätyaavan leton LSA
 62. Vinsanmaan lettojen LSA
 63. Auno-Rakan LSA
 64. Pikkuojan LSA
 65. Reinolan LSA
 66. Airiselän LSA
 67. Antiorovan LSA
 68. Lempeälän LSA
 69. Perävaaranvuoman LSA
 70. Pitkäjänkän LSA

Palautetta kerättiin

Paikalliset keskustelut perustettavista alueista pidettiin helmikuussa 2018. Näkemyksiä sai esittää esimerkiksi tulevien luonnonsuojelualueiden sijaintikunnissa järjestettävissä yleisötilaisuuksissa.

Keskustelujen tarkoituksena oli koota tietoja ja selvittää eri tahojen näkemyksiä paikallisista erityispiirteistä ja myös selvittää, onko perustamisasetuksissa tarvetta aluekohtaisille, luonnonsuojelulain 17 a §:ssä tarkoitetuille salliville tai kieltäville poikkeuksille.

Ympäristöministeriö pyysi vuonna 2019 lausunnot.

Perustettavien suojelualueiden luonto ja käyttö

Alueet on jo aiemmin varattu suojelutarkoitukseen, koska niillä on arvokkaita lehtoja, vanhoja metsiä, soita, tunturiluontotyyppejä, järviä, jokia sekä pienvesiä. Monet ovat merkittäviä myös kulttuuriperinnölle, maisemansuojelulle ja virkistys- ja matkailukäytölle.

Luonnonsuojelulaki määrittää luonnonsuojelualueiden matkailu-, virkistys-, kalastus- ja metsästyskäyttöä. Suojelualueiden luonnontila pyritään säilyttämään. Jokaisenoikeuksia ei kuitenkaan ole tarpeen rajoittaa eli marjastaminen, sienestäminen ja liikkuminen ovat jatkossakin sallittuja.

Perustettavilla luonnonsuojelualueilla saa edelleenkin kalastaa yleiskalastusoikeuksien mukaisesti. Metsähallituksen luvalla muukin kalastus on mahdollista kalastuslain säännösten mukaisesti. Metsästys on sallittua kaikilla perustettavilla alueilla.

Lisätietoja