Länsi-Lappiin perusteilla suojelualueita

Länsi-Lappiin on perusteilla 127 suojelualuetta jo aiemmin suojeluun varatuista alueista. Niiden yhteispinta-ala on noin 70 000 hehtaaria. Suojelualueet omistaa valtio, ja niitä hoitaa Metsähallituksen Luontopalvelut.

Alueet sijaitsevat Rovaniemellä, Torniossa, Keminmaassa, Kittilässä, Kolarissa, Muoniossa, Pellossa, Posiolla, Ranualla, Simossa, Tervolassa ja Ylitorniolla. Lisäksi muutamat alueet sijaitsevat Pohjois-Pohjanmaan puolella Pudasjärvellä ja Iissä sekä Itä-Lapin puolella Sallassa ja Kemijärvellä.

Kohteiden sijaintikartat

 1. Länsi-Lappi: Kittilä, Muonio, Pello (pdf, 749 kt)
 2. Länsi-Lappi: Pello, Ylitornio, Tornio, Tervola, Simo, Rovaniemi, Ranua (pdf, 841 kt)
 3. Länsi-Lappi: Rovaniemi, Ranua, Kemijärvi, Salla (pdf, 832 kt)
 4. Länsi-Lappi: Sodankylä (pdf, 133 kt)

Kohdekohtaiset kartat

Valtioneuvoston asetuksella perustettavat luonnonsuojelualueet (pdf, 598-2123 kt)

 1. Elijärvenviian LSA
 2. Kirvesaavan LSA
 3. Musta-aavan LSA
 4. Kumputunturin LSA
 5. Kuusajärven LSA
 6. Pitsloman–Haurespään LSA
 7. Ranta-Haisuvuoman LSA
 8. Ristivuoman LSA
 9. Taljavaaran LSA
 10. Tupakkivuoman LSA
 11. Tuulijoen soiden LSA
 12. Uurrekarkian LSA
 13. Aalistunturin LSA
 14. Kurtakkoselän LSA
 15. Niesaselän LSA
 16. Pikkulaenojan LSA
 17. Siikavuoman LSA
 18. Jerisjärven saarten LSA
 19. Kiuasselän LSA
 20. Pahtajärven LSA
 21. Pakasaivon LSA
 22. Suoppamanselän LSA
 23. Hyrsyvuoman LSA
 24. Jaipaljukan LSA
 25. Joukhaisvuoman LSA
 26. Kaltiojänkän LSA
 27. Koutusjärven LSA
 28. Kursujen LSA
 29. Käärmejupon LSA
 30. Miekojärven LSA
 31. Moinavaaran LSA
 32. Yrttivuoman LSA
 33. Joutensuon LSA
 34. Liejusuon–Kaakkurisuon LSA
 35. Mämmisuon LS
 36. Simojärven–Soppanan LSA
 37. A. E. Järvisen aihkikon LSA
 38. Auttikönkään LSA
 39. Herankairan LSA
 40. Jokelan LSA
 41. Kaittiaisen LSA
 42. Kiimamaan LSA
 43. Kinisvuoman–Jouttiselän LSA
 44. Koukkulanaavan–Palokivalon LSA
 45. Kutuselän–Kiristäjäselän LSA
 46. Kuusikkoselän–Paljukkalaen LSA
 47. Käyrästunturin LSA
 48. Könkäänsaaren–Vianaavan LSA
 49. Louevaaran LSA
 50. Namalikkokivalon LSA
 51. Narkauksen–Katiskon LSA
 52. Petäjävaaran–Suolijärven LSA
 53. Pilpasen LSA
 54. Susirovan LSA
 55. Viljusaavan LSA
 56. Käärmeaavan LSA
 57. Nikkilänaavan LSA
 58. Saariaavan–Hattuselän LSA
 59. Oravakuusikon LSA
 60. Auringonkorven LSA
 61. Kalhuaavan LSA
 62. Karhuaavan–Heinijänkän–Kokonrämeen LSA
 63. Konttikivalon LSA
 64. Suuripään LSA
 65. Tuiskukivalon närheikön LSA
 66. Kalkkimaan soiden LSA
 67. Rakanjänkän–Karsilonmaan LSA
 68. Sattavuoman LSA
 69. Vaaranjänkän–Rovajänkän–Runtelin lehdon LSA
 70. Aavasaksan kruununpuiston LSA
 71. Heinivuoman–Pietinvuoman LSA
 72. Hämeenvuoman–Salamalompolonvuoman LSA
 73. Kaitajärven LSA
 74. Palokkaan LSA
 75. Romppaiden LSA

Ympäristöministeriön asetuksella perustettavat suojelualueet (pdf, 475-1167 kt)

 1. Siikalanton LSA
 2. Matovaaran LSA
 3. Honkamaan LSA
 4. Jarkkosen LSA
 5. Kallinkankaan LSA
 6. Kaltiojängän lehdon LSA
 7. Kotapalon lehdon LSA
 8. Kurkisuon LSA
 9. Metsokätkön LSA
 10. Tanssikosken leton LSA
 11. Tornivaaran lehdon LSA
 12. Huuhkajan LSA
 13. Mieletönjärven LSA
 14. Pietarinaukian LSA
 15. Sammalselän LSA
 16. Taatsin seidan LSA
 17. Rytijänkän LSA
 18. Vuontisjärven saarien LSA
 19. Äkässaivon LSA
 20. Konttakönkään lehdon LSA
 21. Vasemanriivinjänkän LSA
 22. Aatinmaan LSA
 23. Ketolan LSA
 24. Koivun LSA
 25. Kaihuavaaran LSA
 26. Metsärinteen LSA
 27. Nurkkalan LSA
 28. Papinpalon LSA
 29. Porttilomanahon LSA
 30. Saarelan LSA
 31. Tauriaisenahon LSA
 32. Tuliniemen LSA
 33. Vammalan LSA
 34. Vaveniemen LSA
 35. Vähä-Varpusuon LSA
 36. Allasvuon LSA
 37. Jokilammen LSA
 38. Jouttiaavan leton LSA
 39. Kaihuanvaaran lehdon LSA
 40. Korkalon LSA
 41. Kotkanpesämaan LSA
 42. Kuusilammen LSA
 43. Lapinlehdon LSA
 44. Louejärven letton LSA
 45. Mikkelinlampien soiden LSA
 46. Muistolan LSA
 47. Palo-ojan korven LSA
 48. Pisajärven LSA
 49. Pälämännikön LSA
 50. Raanselän LSA
 51. Saviojan LSA
 52. Siika-Kämän LSA
 53. Sillankorvan LSA
 54. Yli-Kuohunkijärven LSA
 55. Korpinjängän LSA
 56. Kuoppatörmän LSA
 57. Kuusikkokivalon lehdon LSA
 58. Myllyojan LSA
 59. Ollakanojan lähteiden LSA
 60. Pyhäportin lehdon LSA
 61. Rakkalan LSA
 62. Rätyaavan leton LSA
 63. Vinsanmaan lettojen LSA
 64. Auno-Rakan LSA
 65. Pikkuojan LSA
 66. Reinolan LSA
 67. Airiselän LSA
 68. Antiorovan LSA
 69. Lempeälän LSA
 70. Perävaaranvuoman LSA
 71. Pitkäjänkän LSA

Palautetta kerättiin

Paikalliset keskustelut perustettavista alueista pidettiin helmikuussa 2018. Näkemyksiä sai esittää esimerkiksi tulevien luonnonsuojelualueiden sijaintikunnissa järjestettävissä yleisötilaisuuksissa.

Keskustelujen tarkoituksena oli koota tietoja ja selvittää eri tahojen näkemyksiä paikallisista erityispiirteistä ja myös selvittää, onko perustamisasetuksissa tarvetta aluekohtaisille, luonnonsuojelulain 17 a §:ssä tarkoitetuille salliville tai kieltäville poikkeuksille.

Ympäristöministeriö pyysi vuonna 2019 lausunnot.

Perustettavien suojelualueiden luonto ja käyttö

Alueet on jo aiemmin varattu suojelutarkoitukseen, koska niillä on arvokkaita lehtoja, vanhoja metsiä, soita, tunturiluontotyyppejä, järviä, jokia sekä pienvesiä. Monet ovat merkittäviä myös kulttuuriperinnölle, maisemansuojelulle ja virkistys- ja matkailukäytölle.

Luonnonsuojelulaki määrittää luonnonsuojelualueiden matkailu-, virkistys-, kalastus- ja metsästyskäyttöä. Suojelualueiden luonnontila pyritään säilyttämään. Jokamiehenoikeuksia ei kuitenkaan ole tarpeen rajoittaa eli marjastaminen, sienestäminen ja liikkuminen ovat jatkossakin sallittuja.

Perustettavilla luonnonsuojelualueilla saa edelleenkin kalastaa yleiskalastusoikeuksien mukaisesti. Metsähallituksen luvalla muukin kalastus on mahdollista kalastuslain säännösten mukaisesti. Metsästys on sallittua kaikilla perustettavilla alueilla.

Lisätietoja