Eräpalvelujen yhteystiedot

Metsähallituksen Eräpalvelujen toiminta on järjestetty alueittain ja tiimeittäin.

Eräpalvelujen johto

Metsähallituksen Eräpalveluja johtaa erätalousjohtaja yhdessä johtoryhmän kanssa. Johtoryhmään kuuluvat eteläisen ja pohjoisen alueen erätalouspäälliköt, johtavat asiantuntijat ja erävalvontapäällikkö sekä keskeiset asiantuntijat.

Jukka Bisi

Erätalousjohtaja

Eräpalvelut
(Virastokatu 8)
89200 Puolanka

Puh. 0206396611

Johdon assistentti: Helena Pallari, puh. 0206 39 4202.

Pirjo Ilvesviita

Erätalouspäällikkö

Eräpalvelut
Metsähallitus
PL 81 (Veteraanikatu 9)
90130 Oulu

Puh. 0206397123

Toimialue: Eräpalvelut, pohjoinen alue

Jussi Viitanen

Erätalouspäällikkö

Metsähallitus
Eräpalvelut
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vantaa

Puh. 0206394584

Toimialue: Eräpalvelut, eteläinen alue

Ahti Putaala

Metsästyksen johtava asiantuntija

Eräpalvelut
Metsähallitus
PL 81 (Veteraanikatu 9)
90130 Oulu

Puh. 0206396619

Metsästysasiat

Olli Urpanen

Kalastuksen johtava asiantuntija

Eräpalvelut
Metsähallitus
(Kauppakatu 32)
40100 Jyväskylä

Puh. 0206395056

Kalastusasiat

Henri Pelkonen

Erävalvontapäällikkö

Eräpalvelut
Metsähallitus
PL 81 (Veteraanikatu 9)
90130 Oulu

Puh. 0206396020

Jari Haarala

Digipalvelupäällikkö

Luontopalvelut
Metsähallitus
PL 81 (Veteraanikatu 9)
90130 Oulu

Puh. 0206396239

Hannaleena Aarnio

Kehityspäällikkö

Eräpalvelut
Metsähallitus
PL 81 (Veteraanikatu 9)
90130 Oulu

Puh. 0206396621

Aku Ahlholm

Viestintäpäällikkö

Eräpalvelut
Metsähallitus
PL 81 (Veteraanikatu 9)
90130 Oulu

Puh. 0206394660

Metsästystiimi

Metsästystiimi vastaa kestävästä metsästyksen suunnittelusta ja riistanhoidosta valtion alueilla. Metsästyksen erityisasiantuntijat asettavat kullekin metsästysalueelle lupakiintiöt tuoreen riistatiedon perusteella. 

Ahti Putaala

Metsästyksen johtava asiantuntija

Eräpalvelut
Metsähallitus
PL 81 (Veteraanikatu 9)
90130 Oulu

Puh. 0206396619

Metsästysasiat

Eräsuunnittelijoiden yhteystiedot löytyvät Eräluvat.fi-verkkopalvelusta

Kalastustiimi

Kalastustiimi vastaa kalastuksen kestävästä suunnittelusta ja kalavesien hoidosta valtion vesillä. Kalastuksen erityisasiantuntijat solmivat myös kalastusvuokrasopimukset ja myöntävät luvat kaupallisille kalastajille valtion vesillä.

Olli Urpanen

Kalastuksen johtava asiantuntija

Eräpalvelut
Metsähallitus
(Kauppakatu 32)
40100 Jyväskylä

Puh. 0206395056

Kalastusasiat

Eräsuunnittelijoiden yhteystiedot löytyvät Eräluvat.fi-verkkopalvelusta

Erävalvontatiimi

Erävalvontatiimi koostuu erävalvontapäälliköstä ja 11 alueellisesta erätarkastajasta. Heidän tehtävänään on valvoa muun muassa kalastuksen, metsästyksen ja maastoliikenteen laillisuutta ja luvallisuutta valtion alueilla.

Henri Pelkonen

Erävalvontapäällikkö

Eräpalvelut
Metsähallitus
PL 81 (Veteraanikatu 9)
90130 Oulu

Puh. 0206396020

Erätarkastajien yhteystiedot löytyvät Eräluvat.fi-verkkopalvelusta

Viestintä ja asiakaspalvelu

Eräpalvelujen viestintä ja asiakaspalvelu on yksi yhteinen tiimi. Se toimittaa Eräluvat.fi-verkkopalvelua ja asiakaslehtiä. Asiakaspalvelu myy lupia ja vastaa asiakkaiden kysymyksiin palvelunumerossa 020 69 2424.

Aku Ahlholm

Viestintäpäällikkö

Eräpalvelut
Metsähallitus
PL 81 (Veteraanikatu 9)
90130 Oulu

Puh. 0206394660

Outi Huhtala

Erälupien erityisasiantuntija

Eräpalvelut
Metsähallitus
(Hautajärventie 414)
98995 Hautajärvi

Puh. 0206396832

Muut viestinnän ja asiakaspalvelun yhteystiedot löytyvät Eräluvat.fi-verkkopalvelusta