Yleiset käyttöehdot

Verkkopalvelun kuvaus

Verkkopalvelun (myöhemmin myös ’palvelu’) tuottaa ja ylläpitää Metsähallitus, joka on maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön alaisuudessa toimiva valtion liikelaitos (Y-tunnus: 0116726-7). Metsähallituksen verkkopalvelu koostuu tietoa sisältävistä sivuista ja kuvapankista.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Metsähallituksen verkkopalvelua näiden käyttöehtojen, lain ja hyvän tavan mukaisesti. Palvelu on maksuton.

Kaikki palvelussa esiintyvät tiedot on tarkoitettu ainoastaan informatiivisiin tarkoituksiin, eikä tietoja tule käsittää juridisena, kaupallisena tms. neuvontana. Metsähallitus ei vastaa palvelussa esitettyjen tietojen soveltuvuudesta käyttäjän tarpeisiin tai näiden tietojen perusteella tehtyjen toimien tuloksista.

Evästeiden käyttö

Metsa.fi-verkkopalvelussa käytetään evästeitä, jotka liittyvät verkkopalvelun toiminnallisuuksiin. Käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden vastaanoton evästekyselyssä tai poistaa selaimeensa tallentuneet evästeet. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa puutteita sivuston toiminnassa.

Voit lukea evästeiden käytöstä lisää Metsa.fi-sivuston tietosuojaselosteesta.

Pääset näkemään antamasi evästeasetukset ja muokkaamaan niitä alla olevasta linkistä:

Näytä evästeasetukseni

Käyttöoikeus verkkopalvelussa julkaistavaan aineistoon

Metsähallituksen verkkopalvelua saa käyttää vain yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Käyttäjä ei saa muulla tavoin hyödyntää palvelua tai sen osia ilman Metsähallituksen kirjallista lupaa. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, kuuluvat Metsähallitukselle ja/tai sen yhteistyökumppaneille. Käyttäjällä ei ole – jäljempänä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta – ilman etukäteen saatua kirjallista suostumusta oikeutta levittää, julkaista, kääntää tai muuttaa asiakirjoja tai aineistoa tai luovuttaa niitä jonkin kolmannen osapuolen käyttöön.

Metsähallituksen verkkopalvelun sivuja tai osia niistä saa tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten.

Lehdistötiedotteiden ja muun julkiseksi tarkoitetun materiaalin käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu, mutta tiedon lähde on mainittava sitä käytettäessä.

Kuvapankin käyttöoikeudet

Metsähallituksen verkkopalvelu pitää sisällään suppean kuvapankin, jonka kuvia ja liikemerkkejä voi vapaasti käyttää Metsähallitusta koskeviin journalistisiin tai viestinnällisiin tarkoituksiin hyvien tapojen mukaisesti. Materiaalia ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Metsähallituksella on kaikki oikeudet kuvapankin materiaaliin, ja käytön yhteydessä on mainittava kuvalähteenä Metsähallitus.

Yhteystietojen käyttö

Metsähallituksen verkkopalvelusta voi hakea Metsähallituksen työntekijöiden yhteystietoja työpaikalle. Yhteystietojen käyttö muuhun kuin yksityiseen tarkoitukseen on kielletty. Erityisesti kielletään yhteystietojen käyttö kaupallisiin tarkoituksiin, kuten kaikenlaiseen suoramarkkinointiin.

Palvelun ylläpitäminen ja vahingonkorvausvelvollisuus

Metsähallitus pyrkii ylläpitämään verkkopalvelussaan mahdollisimman virheetöntä ja korkeatasoista tietoa, mutta ei anna takuita sivujensa virheettömyydestä tai sisällöstä. Metsähallituksella on oikeus parantaa ja muuttaa palvelun sisältöä ja rakennetta.

Metsähallitus ei vastaa palvelun jatkuvasta saatavuudesta eikä takaa, että palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi. Metsähallitus ei vastaa virheellisen sisällön tai teknisten vikojen tai huoltotöiden käyttäjälle mahdollisesti aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Metsähallituksella on oikeus muuttaa ohjelmistoja, tietokantaa, laitteistoja ja muita palvelun osia. Metsähallituksella on milloin tahansa oikeus ottaa palvelu tai sen osa tilapäisesti tai kokonaan pois käytöstä.

Muiden tuottamat aineistot

Metsähallitus ei vastaa palvelunsa kautta saavutettavien muiden verkkopalvelujen sisällöstä tai toiminnasta miltään osin. Siirtymällä linkitetyille sivuille käyttäjä hyväksyy, että sivut eivät enää ole Metsähallituksen hallinnassa eikä Metsähallituksella ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sisältöön. Metsähallituksen ulkopuolisen linkin sisältyminen palveluun ei viittaa siihen, että Metsähallitus millään lailla mainostaisi kyseisiä sivuja tai palveluita.

Sovellettava laki

Palvelun käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia. Sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.

Käyttöehtojen voimaantulo ja muuttaminen

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan päivityshetkestä ja ovat voimassa toistaiseksi. Metsähallituksella on oikeus muuttaa käyttöehtoja, ja uudet käyttöehdot tulevat voimaan niiden verkkopalvelussa julkaisemisen ajankohtana.