Käyntimääriä suojelu- ja retkeilyalueilla sekä palvelupisteissä

Metsähallitus kerää valtion suojelu- ja retkeilyalueista sekä asiakaspalvelupisteistä vuosittain käyntimääriä. Käyntimäärien keruu tapahtuu monin eri menetelmin, pääsääntöisesti elektronisilla kävijälaskureilla, joiden avulla saadaan tietoa eri reittejä tai maastopalveluja käyttävistä. Lisäksi keräämme palautetta ja teemme selvityksiä.

Metsähallituksen hoitamien valtion suojelualueiden ja asiakaspalvelupisteiden kokonaiskäyntimäärä vuonna 2022 oli noin 8,5 miljoonaa käyntiä, josta noin 7,4 miljoonaa käyntiä suuntautui maastokohteille ja yli 1,0 miljoonaa käyntiä asiakaspalvelupisteisiin. Lisäksi perinnetiloilla ja luontotuvilla vierailtiin 42 500 kertaa.

Luvussa ovat mukana kansallispuistojen lisäksi valtion retkeilyalueet ja muut virkistyskäytöllisesti merkittävät suojelualueet ja retkeilykohteet. Luontokeskukset ja muut luonnossa liikkujien palvelupisteet toimivat pääsääntöisesti kansallispuistojen lähialueilla.

Käyntimäärät ja paikallistalous

Kansallispuistot ja muut retkeilykohteet ovat tärkeitä paikallistaloudelle. Keskimäärin kansallispuistoissa kävijöiden rahankäyttö tuo lähialueelle yli 10 euroa jokaista puiston retkeilypalveluihin ja luontokeskuksiin sijoitettua euroa kohti. Valtio rahoittaa budjettivaroin kansallispuistojen ja retkeilyalueiden peruspalvelut. Elinkeinosektori luo lähialueille maksulliset matkailupalvelut.

Palvelujen käyttäjiltä tietoa kehittämisen avuksi

Otamme vastaan palautetta retkeilypalvelujemme käyttäjiltä monen eri kanavan kautta kuten verkkosivuilla sekä asiakaspalvelupisteissä palautelomakkeella tai suullisesti. Teemme myös kävijätutkimuksia ja kartoitamme alueiden yrittäjien kehittämistoiveita.