Käyntimääriä suojelu- ja retkeilyalueilla sekä palvelupisteissä

Metsähallitus kerää valtion suojelu- ja retkeilyalueista sekä asiakaspalvelupisteistä vuosittain käyntimääriä. Käyntimäärien keruu tapahtuu monin eri menetelmin, pääsääntöisesti elektronisilla kävijälaskureilla, joiden avulla saadaan tietoa eri reittejä tai maastopalveluja käyttävistä. Lisäksi keräämme palautetta ja teemme selvityksiä.

Metsähallituksen hoitamien valtion suojelualueiden ja asiakaspalvelupisteiden kokonaiskäyntimäärä vuonna 2023 oli noin 8,7 miljoonaa käyntiä, josta noin 7,5 miljoonaa käyntiä suuntautui maastokohteille ja yli 1,2 miljoonaa käyntiä asiakaspalvelupisteisiin. Lisäksi perinnetiloilla ja luontotuvilla vierailtiin 39 800 kertaa.

Luvussa ovat mukana kansallispuistojen lisäksi valtion retkeilyalueet ja muut virkistyskäytöllisesti merkittävät suojelualueet ja retkeilykohteet. Luontokeskukset ja muut luonnossa liikkujien palvelupisteet toimivat pääsääntöisesti kansallispuistojen lähialueilla.

Kansallispuistojen kävijämäärät ovat lähes kaksinkertaistuneet vuoden 2013 noin kahdesta miljoonasta noin 3,6 miljoonaan vuonna 2023. Samaan aikaan kansallispuistojen määrä on noussut 37:stä 41:een ja pinta-ala alle 10 000 neliökilometristä yli 10 000 neliökilometriin.

Käyntimäärät ja paikallistalous

Kansallispuistot ja muut retkeilykohteet ovat tärkeitä paikallistaloudelle. Keskimäärin kansallispuistoissa kävijöiden rahankäyttö tuo lähialueelle yli 10 euroa jokaista puiston retkeilypalveluihin ja luontokeskuksiin sijoitettua euroa kohti. Valtio rahoittaa budjettivaroin kansallispuistojen ja retkeilyalueiden peruspalvelut. Elinkeinosektori luo lähialueille maksulliset matkailupalvelut.

Palvelujen käyttäjiltä tietoa kehittämisen avuksi

Otamme vastaan palautetta retkeilypalvelujemme käyttäjiltä monen eri kanavan kautta kuten verkkosivuilla sekä asiakaspalvelupisteissä palautelomakkeella tai suullisesti. Teemme myös kävijätutkimuksia ja kartoitamme alueiden yrittäjien kehittämistoiveita.