Luonnonpuistoissa tutkitaan luontoa

Luonnonpuistot on perustettu lailla tai asetuksella tieteellisiin tarkoituksiin. Ne sijaitsevat valtion alueilla ja palvelevat ensisijaisesti luonnonsuojelua ja tutkimusta sekä suojelun sallimissa rajoissa myös opetusta.

Luonnonpuistot säilytetään luonnontilaisina vertailualoina tutkimusta varten, jotta luonnon omaa muutosta voitaisiin seurata.

Luonnonpuistot ovat pääosin yleisöltä suljettuja. Niiden suojelumääräykset ovat tiukemmat kuin kansallispuistojen. Myös kansallispuistot on perustettu luonnon suojelemiseksi, mutta ne ovat myös kaikille avoimia retkeilykohteita.

Luonnonpuistoissa ei yleensä saa liikkua ilman kirjallista lupaa. Lupia myönnetään vain tieteellisiin tarkoituksiin.

Suomen kaikki 19 luonnonpuistoa ovat Metsähallituksen hoidossa. Luonnonpuistojen pinta-ala on yhteensä 1 542 neliökilometriä.

Luettelon linkit vievät Natura 2000 -kohteiden esittelysivuille (ymparisto.fi) :

Luonnonpuistojen sijainti kartalla.

Lisätietoja