Luontaisaluelupa Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa

Metsähallituksen luontaistalousalueilta Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa myydään allaolevan listan mukaisia tuotteita luontaisalueluvalla. Luontaisaluelupa hankitaan puhelimen soitolla eli ns. mobiililupana.

Luontaistalousalueet sijaitsevat Enontekiön kunnassa Käsivarrentien ja Kivilompolontien varsilla sekä Palojoensuun–Nunnasen-tien pohjoispuolella. Inarissa luontaistalousalueet sijaitsevat yleisten teiden varsilla Angelista, Kaamasesta ja Partakosta pohjoiseen. Utsjoella kaikki yleisten teiden varret ovat luontaistalousaluetta. Huomioitavaa on, että kaikki valtion maat eivät ole luontaistalousaluetta. Erämaa-alueet, soiden- ja harjujensuojelualueet ja muut suojelualueet sekä metsätalousalueet eivät kuulu luvan piiriin.

Luontaisaluelupa on kehitetty erityisesti paikallisten asukkaiden sekä lomamökin Enontekiön, Inarin tai Utsjoen kunnan alueella omistavien tarpeisiin. Kolttalain perusteella polttopuuta ym. tuotteita valtion mailta saavia henkilöitä lupa ei koske. Luvalla voi hankkia tuotteita vain omaan käyttöön.

Luontaisalueluvan kuntakohtaiset puhelinnumerot, puhelun hinta sekä rajaukset luontaistalousalueittain:

  • Enontekiö: 0600551651 – 24,95 eur+mpm. Kartta (pdf, 338 kt)
  • Inari: 0600551652 – 24,95 eur+mpm. Kartta (pdf, 1877 kt)
  • Utsjoki: 0600551653 – 24,95 eur+mpm Kartta (pdf, 1877 kt).

Yksi soitto mobiilinumeroon maksaa 25 € lisättynä paikallispuhelumaksulla. Summa peritään asiakkaalta matkapuhelinlaskulla. Soitettaessa mobiilinumeroon asiakkaalle lähetetään lupaviesti, jolloin lupa on aktivoitu. Lupa on voimassa enintään 3 kk.

Yhdellä soitolla voi ostaa ainoastaan yhtä tuotetta maksimissaan oheisen listan mukainen enimmäismäärä. Soittoja tarvitaan sen mukainen määrä, mikä on tarvittava tuotemäärä. Yhdellä soitolla saa esim. polttopuuta 3 pinokuutiometriä. Mikäli puuta tarvitsee 6 pm³, tulee mobiilinumeroon soittaa 2 kertaa.

Puhelinmaksupalvelun toteuttaja ja rekisteriseloste

Puhelinmaksupalvelun toteuttaa AinaPay Oy. Käyttämällä palvelua olet asiakassuhteessa AinaPay Oy:n kanssa. Puhelinnumerosi ja tekemäsi ostokset rekisteröityvät AinaPay Oy:n maksuttomaan asiakasrekisteriin. Rekisteröinnin tarkoitus on palvelun asianmukaisen toiminnan varmistaminen. Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa rekisteritietonsa ja kieltää rekisteröinti. Tietosuojaseloste sekä ohjeet tarkastus- ja kielto-oikeuden käyttämiseen löytyvät osoitteesta http://www.aina.fi/palvelut/maksupalvelut-ainapay/rekisteriseloste LINKKI EI TOIMI

Luontaisalueluvan tuotteet ja maksimimäärät yhdellä soitolla

Tuote Maksimimäärä
Koivu- ja mäntypolttopuu pystyyn (osoituksella) 3 pinokuutiometriä
Poroaitatolppa (osoituksella) 25 kpl
Jalaskoivut, luokkipajut, pajut 4 kpl
Joulumänty 5 kpl
Aurausviitat (harventamalla) 250 kpl
Laattakivet 2 neliömetriä
Koristekivet, muurikivet 2 kuutiometriä
Kangashumus, turve (osoituksella) 25 neliömetriä

Ohjeet polttopuun ottoon luontaisaluelupana

Asiakkaan on varmistuttava siitä, että alue, jolta hän on polttopuuta ottamassa, on Metsähallituksen hallinnassa olevaa luontaistalousaluetta. Luontaistalousalueita on Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa. Polttopuuna myydään elävää pystykoivua ja pystymäntyä. Maapuuta ei saa ottaa. Polttopuuta voi ottaa vain yhteyshenkilön osoituksella. Yhteyshenkilö ohjaa puunottajat erityisiin polttopuuleimikoihin.

Polttopuuta ei saa ottaa yleisten teiden, järvien, jokien, purojen, lähteiden eikä kosteikkojen läheisyydestä. Suojaetäisyyttä em. kohteisiin tulee olla vähintään 30 m. Polttopuuta ei voi ottaa Utsjokilaaksosta, kylätaajamien, asuinrakennusten eikä lomamökkien läheisyydestä.

Vaarojen rinteillä voi olla paikoin hyvinkin reheviä, jopa lehtomaisia kosteikkopainanteita, joissa kasvaa mm. saniaisia. Vastaavanlaisia reheviä, pienialaisia kasvupaikkoja löytyy myös kalliojyrkänteiden alta. Tällaiset maastonkohdat ovat rauhoitettuja polttopuun otolta.

Rauduskoivu, haapa, raita, pihlaja ja kuusi tulee säästää eikä katajaakaan saa ottaa. Koivupuskista pitää jättää parhaat ja elinvoimaisimmat puut pystyyn. Luontaistalousalueet ovat pääasiassa tunturikoivikkoa, mäntyä on paikoitellen sekapuuna. Tunturikoivu kasvaa tällä alueella tyypillisesti pensasmaisena puskana, jossa on sekaisin vanhoja, osittain jo lahonneita puita, parhaassa kasvukunnossa olevia puita sekä nuoria vesoja. Polttopuuksi valitaan vanhimmasta koivupuskista päästä osittain jo lahonneita, runkovikaisia, latvukseltaan ja oksistoltaan jo osittain kuivuneita puita. Yksittäiset koivut tulee jättää pystyyn. Niissä polttopuuleimikoissa, joissa valtapuulajina on mänty, tulee neljän metrin säteellä olevan ympyräkoealan sisään jäädä vähintään 8 mäntyrunkoa pystyyn. Tukkipuun kokoista mäntyä ei saa ottaa polttopuuksi.

Polttopuuta voi ottaa myös Utsjoen viljelymänniköistä em. harvennusssäännön mukaisesti.

Puitten koeviljelyaloilta ei puuta saa ottaa, ne on aidattu verkoilla.

Maasto on hyvin herkkää ja kunttakerros on paikoin vain muutamia senttejä paksu. Kaadetut puut on tästä syystä kuljetettava maastosta pois lumikelien aikana, ellei niitä saa kannettua tien varteen. Polttopuiden kuljetukseen tulee hankkia Metsähallituksen maastoliikennelupa.

Luontaisalueluvalla polttopuuta ottaessaan asiakkaan tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:

  • nimi
  • puhelinnumero
  • polttopuun ottopaikka (paikan nimi tai koordinaatit)
  • ottamansa polttopuumäärä
  • sähköpostitse tai kirjeellä osoitteeseen: tuomo.kokkoniemi(at)metsa.fi tai Metsähallitus / Tuomo Kokkoniemi, PL 36, 99801 Ivalo.

Huom! Rakennustarpeisiin puita ei voi ostaa luontaisalueluvalla. Rakennuspuut on tilattava erikseen omalla osoituksella yhteyshenkilöltä. Myös turpeen / kuntan ottoon tarvitaan oma osoitus yhteyshenkilöltä. Luontaisalueluvalla ei voi myöskään ostaa soraa eikä hiekkaa.

Tiedustelut lupa-asioista yhteyshenkilöltä

  • Tuomo Kokkoniemi puh. 0400 205974 tai tuomo.kokkoniemi(at)metsa.fi.