Kalastusluvat valtion vesille Metsähallitukselta

Kalastukseen tarvitaan kalastonhoitomaksu ja toisinaan lisäksi vesialueen omistajan lupa. Sekä kalastonhoitomaksun että valtion vesien kalastusluvat saat Metsähallituksen Eräluvat-palvelusta. Kalastusluvat yksityisille vesialueille ostetaan yksityisten vesialueiden omistajilta, esimerkiksi osakaskunnilta.

Kaikki 18–64-vuotiaat maksavat ensin valtion kalastonhoitomaksun. Ainoastaan pilkkimiseen, onkimiseen tai silakan litkaamiseen ei tarvita kalastonhoitomaksua. Kalastonhoitomaksulla saa jo kalastaa yhdellä vavalla suuressa osassa maata. Ne vesialueet, joihin vapakalastaja tarvitsee yhdellä vavalla kalastaessaan lisäluvan, selviävät Ely-keskusten ylläpitämästä Kalastusrajoitus.fi-palvelusta.

Vapaa-ajankalastajan tulee hankkia valtion vesille kohdekohtainen kalastuslupa vapakalastukseen useammalla kuin yhdellä vavalla, pyydyskalastukseen tai ravustukseen. Sekä vapa-alueita että pyydysalueita on kumpiakin yli 50. Ylä-Lapissa paikalliset voivat hankkia Metsähallitukselta maksuttoman kalastusluvan kotikunnassaan sijaitseviin valtion vesialueisiin. Heille myös myydään erillistä kausilupaa oman kunnan jokialueisiin, jotka ovat taimenen ja lohen nousualueita.

Kaupalliset kalastajat voivat hakea Metsähallitukselta kalastuslupaa elinkeinonsa harjoittamista varten.

Kalastusluparahojen käyttö

Kalastusluvistamme ei kerätä varoja valtiolle. Kalastusluvat hinnoitellaan niin, että niillä katetaan kalastuksen suunnittelusta, myynnistä ja kalavesien hoidosta aiheutuneet kustannukset. Kalastajat siis kustantavat itse kalastusmahdollisuudet valtion vesillä. Kalastuslupatuloilla parannetaan kalojen elinympäristöjä, kuten lohikalojen kutualueita ja valuma-alueita.

Tilitämme valtion kalastonhoitomaksut suoraan maa- ja metsätalousministeriölle, joka ohjaa varat kalastuslain mukaisesti kalojen elinympäristöjen hoitoon, valvontaan, neuvontaan, vesialueiden omistajille maksettaviin korvauksiin ja maksun keräämisestä aiheutuviin kuluihin.

Lisätietoa