Merituulivoimahanke Ebba, Pyhäjoki ja Raahe

Kerroimme kesäkuun 2023 alussa merituulivoimahankkeen etenemisestä Pyhäjoen-Raahen edustan avomerialueella. Esiselvitysten perusteella jätimme hankealueen kunnille kaavoitusaloitteet, jotka hyväksyttiin toukokuussa 2023. Hankealueen kaavoitustyö kestää vähintään kaksi vuotta.

Hankealue kartalla Pyhäjoen ja Raahen edustalla talousvyöhykkeen rajalla
Hanke sijaitsee Pyhäjoen ja Raahen edustalla talousvyöhykkeen rajalla.

Projektin kuulumisia

Yleisötilaisuudet Raahessa ja Pyhäjoella (7.12. ja 14.12.2023)

Ebba-merituulivoimahankkeen ensimmäisiin yleisötilaisuuksiin Raaheen ja Pyhäjoelle tuli mukavasti osallistujia. Raahen tilaisuudessa oli mukana parikymmentä henkilöä, sekä kaupungin edustusta. Raahen kaupunginjohtaja Leena Mikkola-Riekkinen avasi tilaisuuden.

Vastaavasti Pyhäjoelle yleisötilaisuuteen tuli kolmisenkymmentä henkilöä ja Pyhäjoen kunnanjohtaja Matti Soronen piti tilaisuudessa avauspuheen. Oli hienoa esitellä hanketta, tavata paikallisia asukkaita ja kuulla heidän näkemyksiään.

Molemmilla paikkakunnilla keskustelua syntyi mm. hankekumppanin valinnasta, merijään vaikutuksesta, sekä vaikutuksista ympäristöön ja maisemaan. Myös osallistumismahdollisuudet sekä taloudelliset vaikutukset paikallisesti ja kansallisesti olivat esillä.

Toteutuessaan merituulivoimahanke on valmis 2030-luvulla. Tilaisuuksissa korostettiin, että olemme vasta alkuvaiheessa projektia, joten kaikkiin kysymyksiin ei saada vielä tässä vaiheessa vastauksia. Tulevina vuosina tietoa tulee enemmän ja yleisötilaisuuksia tullaan järjestämään molemmissa kunnissa.

Pyhäjoen ja Raahen kuntiin hallinnollisesti kuuluvan hankealueen omistaa valtio. Noin 160 km2:n alue on varattu tuulivoimatuotannolle merialuesuunnitelmassa ja Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan luonnoksessa.

Alueelle suunnitellun merituulivoimahankkeen kapasiteetti on arviolta 1400 MW. Hanke valmistunee 2030-luvun alkupuolella.

Ebbaksi nimetty hanke on osa mittavaa merituulivoiman kehitysohjelmaamme, joka kasvattaa Suomen tuulivoimatuotantoa noin 6000 MW:lla ensi vuosikymmenellä.

80-100 tuulivoimalaa, kapasiteetti 1400 MW, energiantuontanto 5900 GWh, tuotannossa 2035

Merituulivoimalle otolliset olosuhteet

Ebba-merituulivoimahankkeen alue soveltuu hyvin energian tuotantoon. Veden syvyys on pääosin 15–40 metriä ja alueella tuulee hyvin. Hankealueen valinnassa on otettu huomioon myös meriliikenteen ja puolustusvoimien tarpeet.

Hankkeen alkuvalmisteluihin kuuluu valtiovallan lupa valtion omistaman alueen vuokraukselle.

Osana esivalmisteluja olemme myös käynnistäneet keskustelut kantaverkkoyhtiö Fingridin kanssa, jotta merituulivoiman tuotanto voidaan aikanaan kytkeä sähköverkkoon.

Hankkeen kehittäminen etenee samalla muilla rintamilla, kuten alueen tuulimittauksilla, merenpohjan luotauksilla ja ympäristöselvityksillä.

Hankeoikeuksien ja vuokraoikeuden kilpailutus

Ebba-merituulivoimahankkeen rakentamiseen ja operoimiseen haetaan kumppani kansainvälisellä kilpailutuksella, joka käynnistyi syksyllä 2023. Kilpailutuksessa menee arviolta tämä vuosi (2024).

Valittava kumppani – yritys tai konsortio – ostaa hankeoikeudet ja alueen vuokraoikeudet sekä jatkaa hankkeen kehittämistä sopimuksessa sovittavalla tavalla.

Kilpailutus ei sisällä taloudellisen tuen myöntämistä. Työn alla olevat merituulivoimahankkeet etenevät täysin kaupallisin perustein.

Muut luvat

Kilpailutuksessa valittu kumppani vie eteenpäin hankkeen lupaprosesseja, jotka kestävät Suomessa viidestä seitsemään vuoteen. Sen jälkeen kumppani pääsee rakentamaan tuulivoimaloita. Rakennusvaihe vie kahdesta kolmeen vuoteen. Merituulivoimapuisto valmistuu 2030-luvun alkupuolella.

Metsähallituksen rooli

Metsähallitus tukee valittavaa kumppania hankekehityksessä sopimuksessa sovittavalla tavalla. Metsähallitus ei osallistu energian tuotantoon, vaan jää alun kehitysvaiheen jälkeen alueen vuokraajan rooliin.

Metsähallituksen tehtävänä on hallinnoida ja kehittää valtion omistamia maa- ja vesialueita. Näistä saatavat tulot tuloutetaan valtion budjettiin.