Kalastus valtion vesillä

Kalastus on Suomen yleisimpiä harrastuksia, ja se lisää tutkitusti hyvinvointia. Metsähallituksen tehtävänä on järjestää suomalaisille laajat mahdollisuudet kalastaa valtion vesillä. Lupia voi hankkia tuhansille vesialueille. Lupatuloilla parannetaan kalojen elinympäristöjä. Kalastuslupia voi hankkia Metsähallituksen Eräluvat-palvelusta.

Suosituinta valtion vesillä on viehekalastus. Sitä varten olemme perustaneet yli 50 vapa-aluetta eri puolille Suomea. Suosituimmat kalastuskohteet sijaitsevat valtion retkeilyalueilla, kuten Ruunaalla Lieksassa ja Evolla Hämeenlinnassa. Pyydyskalastajat voivat kalastaa pyydysalueilla, jotka ovat laajoja, useiden vesistöjen muodostamia kokonaisuuksia. Myös kaupalliset kalastajat voivat hakea lupia valtion vesille.

Kalastajia järven rannalla illalla ja soutajia soutuveneissä taustalla.
Kalassa Ruunaan retkeilyalueella. Kuva Ismo Pekkarinen.

Kalastaminen lisää hyvinvointia

Kalastusmatkailu tuo työpaikkoja erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomeen. Kalastuksella on vaikutuksia myös kansanterveyteen, sillä yli 80 prosenttia kalastusasiakkaistamme kokee kalastusretken parantaneen kuntoa, rentouttaneen mieltä ja lujittaneen kaverisuhteita.

Kalastusasiat ovat Metsähallituksen viranomaistehtäviä, joista vastaa Metsähallituksen Eräpalvelut erätalousjohtajan johdolla.

Nykyisen luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaan onkiminen ja pilkkiminen on luonnonsuojelualueilla sallittu. Metsähallituksen luvalla muutakin kalastusta – esimerkiksi viehe- ja pyydyskalastusta – voidaan harjoittaa. Kalastus ei kuitenkaan ole mahdollista luonnonpuistoissa eikä muillakaan alueilla, joilla liikkuminen on kielletty.

Kalastus ei saa suojelualueilla välittömästi tai välillisesti vaarantaa minkään lajin olemassaoloa tai tulevaisuutta – vierasperäisiä kalalajeja lukuun ottamatta.

Lisätietoa