Alueiden käytön suunnittelu on yhteistyötä

Metsähallitus hoitaa valtion maa- ja vesialueita, jotka kattavat noin kolmanneksen Suomen pinta-alasta. 

Valtion maa- ja vesialueisiin kohdistuu monenlaisia käyttötarpeita ja toiveita. Niiden yhteensovittaminen on Metsähallituksen tärkeä tehtävä. Tarpeet ja toiveet yhteensovitetaan huolellisen, moniportaisen suunnitteluprosessin avulla. Teemme alueiden käytön suunnittelun yhteistyössä sidosryhmien kanssa, siksi puhumme usein yhteissuunnittelusta. 

Moniportainen suunnitteluprosessi

Metsähallituksen oma alueiden käytön suunnittelu lähtee liikkeelle valtakunnallisten ja alueellisten suunnitelmien, kuten maakuntakaavojen, antamien suuntaviivojen pohjalta. Metsähallituksen oman suunnittelun laajin taso on luonnonvarasuunnitelmat ja siihen kytkeytyvä alue-ekologinen suunnittelu. Niistä suunnittelu tarkentuu aina yksityiskohtaiseen toimenpidesuunnitteluun asti.  

Paikkatieto on alueiden käytön suunnittelun työkalu 

Uljas-paikkatietojärjestelmät

Uljas on Metsähallituksen
paikkatietojärjestelmäkokonaisuus, joka sisältää kuusi eri osajärjestelmää monipuolisiin käyttötarkoituksiin. 

Tutustu paikkatietojärjestelmiin

Valtion alueiden suunnittelu perustuu tarkkaan paikkatietoon.

Käytössämme on useita paikkatietojärjestelmiä, joiden avulla ylläpidämme ajantasaista tietoa luonnonvaroista, valtion maa- ja vesiomaisuudesta, rakennetusta omaisuudesta, tehdyistä toimenpidesuunnitelmista ja toteutetuista toimenpiteistä. 

Alueiden käytön suunnittelun tasot ja työkalut: