Yhteiskunta

Monenlaisten käyttötarpeiden ja toiveiden onnistunut yhteensovittaminen yhdessä sidosryhmiemme kanssa muodostaa toimintamme perustan. Tuotamme arvoa lisäämällä maakuntien elinvoimaa, luomalla mahdollisuuksia kestävälle liiketoiminnalle, tulouttamalla tuloja valtiolle, edistämällä luonnosta saatavia hyvinvointipalveluja sekä vaalimalla elävää kulttuuriperintöä ja kulttuuriperintöön liittyviä rakennuksia ja kulttuuriympäristöjä.

Huomioimme toiminnassamme tulevat sukupolvet

Luonnonvarasuunnittelu – kestävän käytön työkalu

Laajasti osallistavaa ja luovia yhteistyömenetelmiä hyödyntävää suunnittelua on tehty valtion mailla yli 20 vuoden ajan.

Tutustu luonnonvarasuunnitteluun

Toimintamme valtion maa- ja vesialueilla perustuu yhdessä sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa laadittuihin luonnonvarasuunnitelmiin, joissa linjataan valtion omistamien maa- ja vesialueiden pitkän aikavälin käyttöä ja varmistetaan toiminnan taloudellinen, ekologinen, sosiaalinen sekä kulttuurinen kestävyys yli sukupolvien.

Suunnitelmat sisältävät myös Metsähallituksen strategiassa määritellyt luonnonvarojen kestävän käytön tavoitteet, kuten luonnon monimuotoisuuden turvaamisen ja ilmastonmuutoksen hillinnän sekä siihen sopeutumisen.

Työtä ja elinvoimaa maakuntiin

Metsähallituksen tuottama taloudellinen hyvinvointi jakautuu palkkojen ja palkkioiden, verojen sekä hankintojen ja osinkojen muodossa yhteiskunnan eri tahoille.

Oman henkilöstömme lisäksi tuotamme työtä paikallisille yrittäjille. Hyödynnämme toiminnassamme yksityisten yrittäjien tarjoamia palveluja ja tuemme siten yrittäjyyttä erityisesti pienillä paikkakunnilla. Myös retkeilijät, metsästäjät ja muut luonnossa liikkujat tuovat lisää työtä ja toimeentuloa eri puolille maata.

Urakointipalvelujen hankinnassa noudatamme julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Sen pääperiaatteita ovat terveen kilpailun edistäminen sekä yrittäjien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu. Palveluntoimittajat on sitoutettu Metsähallituksen vastuullista ja eettistä toimintaa edistävään toimittajien toimintatapaohjeeseen (Supplier Code of Conduct).

Yhdenvertaisia luontokokemuksia

Edistämme kumppaneinemme luonnossa liikkumista. Kansallispuistot sekä muut virkistys- ja eräkäytön kohteet ovat tärkeitä hyvinvoinnin ja terveyden vaalimisessa. Mahdollisuudet harrastamiseen ja liikkumiseen avaavat myös ovia esimerkiksi lapsille ja nuorille, joiden luontoyhteys on vasta muodostumassa. 

Tavoitteenamme on tuottaa ja tarjota yhdenvertaisia luontokokemuksia ja -palveluja kaikille. Ylläpidämme kymmeniä esteettömiä retkikohteita, jotka soveltuvat esimerkiksi apuvälineillä liikkuville tai helppoja reittejä hakeville.

YK: kestävän kehityksen tavoitteet

Voimme toiminnallamme yhteiskunta-painopistealueella vaikuttaa erityisesti tavoitteisiin 11: kestävät kaupungit ja yhteisöt, 12: vastuullista kuluttamista ja 17: yhteistyö ja kumppanuus.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet numero 11 kestävät kaupungit ja yhteisöt, numero 12 vastuullista kuluttamista ja numero 17 yhteistyö ja kumppanuus.