Korkeakankaan tuulivoimapuisto

Metsähallitus on kehittänyt tuulivoimahankkeen Karstulan Korkeakankaan (Vihisuon) alueelle.

  • Avaa kartta (Maanmittauslaitoksen Karttapaikka-palveluun)

Karstulan kunta hyväksyi tuulipuiston osayleiskaavan keväällä 2016, ja se sai lainvoiman toukokuussa 2018. Tuulivoimahankkeen kaavoitus mahdollistaa yhteensä 9 maksimissaan 230 metriä korkean tuulivoimalan rakentamisen hankealueelle. Hankkeessa ei sovelleta YVA-menettelyä.

Joulukuussa 2018 Metsähallitus myi Korkeakankaan tuulivoimahankkeen rakentamisoikeudet OX2:lle.

Informaatiografiikkaa Korkeakankaan tuulivoimapuistohankkeen prosessista ja tämänhetkisestä tilanteesta.

Hankkeeseen liittyvät asiakirjat

Osayleiskaavaehdotus

Liitteet

Osayleiskaavaluonnos (tilanne joulukuu 2014)

Liitteet