Valtion retkeilyalueita kehitetään

Metsähallitus panostaa valtion retkeilyalueiden matkailupalvelujen kehittämiseen ja muuttaa aiempia käytäntöjään niin, että retkeilyalueille voivat investoida myös yksityiset. Investointimahdollisuuksien tarjoaminen edellyttää alueiden maankäytön tarkkaa suunnittelua.

Matkailun yleissuunnitelmien eli masterplanien tarkoituksena on etsiä keinoja, joilla retkeilyalueita voitaisiin kehittää niin, että niillä kävisi enemmän matkailijoita ja matkailijat viipyisivät pidempään. Tavoitteena on, että kestävä matkailu toisi lisää työpaikkoja ja tuloja aluetalouteen. Matkailijoiden viipymän pidentäminen on tunnistettu Metsähallituksen ilmasto-ohjelmassa yhdeksi tärkeäksi osatekijäksi ilmastoviisaan ja kestävän matkailun kehittämisessä.

Työpaikat ja aluetalousvaikutukset syntyvät matkailijoiden viipymän kautta. Riittämättömät ja vanhentuneet majoituspalvelut retkeilyalueilla ovat haitanneet kävijämäärien kasvua eivätkä yksityiset yritykset ole voineet rakentaa majoituspalveluja alueiden sisälle.

Useilla retkeilyalueilla ja niiden ympäristössä on Metsähallituksen ja muiden maanomistajien mailla sopivia paikkoja, joille on mahdollista kaavoittaa ja rakentaa niin, että retkeilyalueen perusolemus säilyy.

Yhteistyö alueiden kuntien kanssa käynnistyi Ruunaan retkeilyalueella Lieksassa, jonne laadittiin matkailun ja maankäytön yleissuunnitelma vuonna 2019. Evon, Kylmäluoman ja Oulujärven retkeilyalueille vastaavat suunnitelmat laaditaan vuonna 2020.

Lisätietoa