Matkailupalvelut suojelualueilla

Metsähallituksen Luontopalvelut ylläpitää luonnonsuojelu- ja retkeilyalueiden peruspalveluja valtion mailla ja vesillä. Palvelut ovat yksityisille asiakkaille maksuttomia, mutta yritysten tulee maksaa niiden käytöstä vuosittainen asiakasmäärään perustuva käyttökorvaus.

Yhteistyön ensisijaisena tavoitteena on taata matkailun kestävyys sekä alueen luonto- ja kulttuuriarvojen säilyminen. Osana yhteistyösopimusta yritykset sitoutuvat toimimaan kestävän matkailun periaatteiden mukaisesti aina, kun toiminta kohdistuu Luontopalvelujen hallinnoimiin kohteisiin. Lisäksi tavoitellaan sekä yhteistyöyritysten että suojelualueiden tunnettuuden ja vetovoimaisuuden lisäämistä. Yhteistyön tavoitteena on myös edistää tuotekehitystä ja viestintää sekä palvella yhteisiä asiakkaita mahdollisimman hyvin.

Sopimustyypit ja maksut

Matkailun liiketoiminnan harjoittaminen edellyttää aina sopimusta, kun se kohdistuu alueille, joilla on reittejä, taukopaikkoja tai muita retkeilyrakenteita ja kun yrityksen toiminta tukeutuu näihin retkeilyrakenteisiin. Luontopalvelujen tavoitteena on yhteistyösopimuksen laatiminen aina, kun yritys käyttää säännöllisesti suojelu-, erämaa- tai suojeluohjelma-aluetta toiminnassaan tai muutoin selvästi profiloituu niihin.

Käytössä on kahdentyyppisiä yhteistyösopimuksia:

  • Yhteistyösopimus ilman käyttöoikeuden luovutusta (maksuton)
  • Yhteistyösopimus, joka sisältää käyttöoikeuden luovutuksen (maksullinen).

Yhteistyösopimus ilman käyttöoikeuden luovutusta koskee tilanteita, joissa yrittäjä ei käytä toiminnassaan Metsähallituksen ylläpitämää retkeilyinfraa vaan esimerkiksi viestii asiakkailleen Metsähallituksen kohteista. Tyypillisesti tällaisia sopimuksia solmitaan esim. majoitus- tai ravintolayrittäjien kanssa.

Käyttömaksu

Kun yritys vie säännöllisesti asiakkaitaan kohteille, joilla on Metsähallituksen ylläpitämää retkeilyvarustusta, se tarvitsee yhteistyösopimuksen, joka sisältää käyttöoikeuden luovutuksen. Tällöin yhteistyösopimuksen hinta koostuu sopimuksen perusmaksusta koko sopimuskaudelta (80 € + alv) sekä vuosittaisesta käyttömaksusta hintaporrastuksen mukaisesti.

Käyttömaksu sisältää retkeilyn palvelurakenteiden ylläpidon ja huollon sekä polttopuiden käytön. Palvelurakenteita ovat esim. autiotuvat päiväkäytössä, kodat, laavut, tulipaikat, käymälät, sillat, laiturit, merkityt reitit ym. retkeilyrakenteet. Hinta ei sisällä jätehuoltoa, sillä yhteistyösopimuksen mukaan yritysten tulee tuoda käyttämänsä roskat pois. Metsähallitus toteuttaa pääsääntöisesti roskatonta retkeilyä.

Jos yrityksellä on jo voimassa oleva sopimus, perusmaksua ei tarvitse maksaa uudestaan.  

Palveluvarustuksen käyttömaksu on porrastettu arvioidun vuosittaisen asiakasmäärän mukaan. Vuosittainen asiakasmäärä lasketaan arvioituun käyttöön perustuen per henkilö per vuorokausi.
Maksukategoriat ovat:   

  • 0–50 asiakasta/vuosi: Käyttömaksu 60 euroa + alv 24 % / vuosi 
  • 51–200 asiakasta/vuosi: Käyttömaksu 240 euroa + alv 24 % / vuosi 
  • 201–500 asiakasta/vuosi: Käyttömaksu 600 euroa + alv 24 % / vuosi 
  • 501–1000 asiakasta/vuosi: Käyttömaksu 1130 euroa + alv 24 % / vuosi 
  • 1001–2000 asiakasta/vuosi: Käyttömaksu 2260 euroa + alv 24 % / vuosi 
  • 2001–3000 asiakasta/vuosi: Käyttömaksu 3750 euroa + alv 24 % / vuosi  
  • Yli 3000 hlöä ylittäviltä määriltä hinta neuvotellaan erikseen.   

Mikäli toiminta on kertaluontoista, ei yhteistyösopimusta ole mielekästä laatia. Tällöin yritys voi maksaa 75€ + alv suuruisen maksun Eräluvat.fi-palveluun.

Ilmoituslomake: Metsähallituksen palvelurakenteiden vuosittainen käyttömäärä (lyyti.com)

Yhteydenotto Metsähallitukseen

Jos olet kiinnostunut toimimaan matkailuyrittäjänä valtion mailla tai muilla perustein solmimaan yhteistyösopimuksen Metsähallituksen kanssa, täytä alla oleva yhteydenottolomake ja kerro ideastasi.

Tapahtumista ilmoittaminen

Metsähallituksen luonnonsuojelualueille tai monikäyttömetsiin suunnitellusta tapahtumasta ja isojen ryhmien leiriytymisestä tulee tehdä ilmoitus Metsähallitukseen.

Lisätietoa

Yhteystiedot

matkailuyhteistyo@metsa.fi

Puhelimitse voi ottaa yhteyttä Metsähallituksen vaihteen kautta: 0206394000.