Rustarin tuulivoimapuisto

Metsähallitus on kehittänyt yhdeksän tuulivoimalan tuulivoimapuiston Kurikan kaupungissa sijaitsevalle Rustarin alueelle. Alueelle on laadittu osayleiskaava, jonka kaupunki on hyväksynyt. Hankkeessa ei sovelleta YVA-menettelyä.

Informaatiografiikkaa Rustarin tuulivoimapuistohankkeen prosessista ja tämänhetkisestä tilanteesta.

Hankkeeseen liittyvät asiakirjat

Rustari osayleiskaavaehdotus (maaliskuu 2016)

Rustari osayleiskaavaluonnos (marraskuu 2015)

Liitteet