Kiviaineksia valtion alueilta

Metsähallitus mahdollistaa infrarakentamista ympäri Suomea tutkimalla valtion kiviainesvaroja, luvittamalla niitä sekä myymällä ja vuokraamalla kiviainesalueita yrityksille.

Miehet ovat kyykyllään valtavan murskekasan vieressä ja tarkastelevat mursketta käsissään.
Kuva: Juha Sarkkinen

Valtion alueiden haltijana Metsähallituksella on hallinnassaan mittavat maan pinnan alaiset luonnonvarat mm. erilaisiin rakentamisen kiviainestarpeisiin.

Metsähallituksen alueet ovat käytettävissä kiviainesten ottoon, sikäli kuin toiminta soveltuu alueen muuhun käyttöön ja toteuttaa Metsähallituksen ympäristöperiaatteita.

Valtion laajat alueet ja käyttämämme kattava paikkatietojärjestelmä mahdollistaa kiviainesvarantojen löytymisen erilaisten infrahankkeiden läheltä. Erityisesti Pohjois-Suomessa tämä on hyvin todennäköistä. Kiviainesten ottopaikan läheisyys on tärkeää niin hankkeen toteuttajalle kuin ympäristöllekin. Lyhyet kuljetusmatkat säästävät kustannuksia ja vähentävät merkittävästi ajosta syntyviä päästöjä.

Pitkäjänteistä ja tasapuolista kumppanuutta

Liiketoimintamme kiviainesasioissa on ennen kaikkea edellytysten luomista alan toimijoille. Tutkimme ja kartoitamme valtion kiviainesvaroja, luvitamme niitä sekä myymme ja vuokraamme kiviainesalueita alan yrityksille. Myytävät ja vuokrattavat kohteet löytyvät kaivannaiset.fi-sivustolta.

Olemme pitkäjänteinen kumppani ja vuokraamme kiviainesten ottoalueita alan yrittäjille pitkillä sopimuksilla. Yritys tilittää maksut toimitetusta kiviaineksesta käytön mukaan.

Toimintapamme kiviainesasioissa

Metsähallitus noudattaa toiminnassaan ISO 14001 -standardiin perustuvaa ympäristöjärjestelmää. Siksi asettamamme ehdot esimerkiksi ympäristönsuojeluun ovat tiukat, mutta ne myös kohtelevat kaikkia tasapuolisesti.

Henkilö tutkii kivenpalaa suurennuslasilla, lähikuva käsistä.

Kartoitamme aina kiviainesesiintymien mahdolliset käytön rajoitteet. Uutta kiviainesten ottoaluetta perustaessamme kuulemme sisäisessä esiselvityksessä Metsähallitus Metsätalous Oy:n ja Metsähallitus Luontopalveluiden näkemykset.

Usein asiakkaamme löytävät itse sopivan alueen liiketoimintaansa varten. Myönnämme tarvittaessa tutkimuslupia tarkempia tutkimuksia varten. Koneiden käyttäminen kiviainesten tutkimisessa ja koneilla liikkuminen maastossa, esimerkiksi koekaivuut kaivinkoneella, vaativat erityisen maksullisen tutkimusluvan.

Jalostamme kiviaineksia vain omaa käyttöä varten metsäautoteiden rakentamiseen, ylläpitoon ja peruskorjaukseen, emmekä toimita niitä ulkopuolisille asiakkaille.

Asiakaspalvelun yhteyshenkilöt

Virpi Vääräniemi

Markkinointiasiantuntija

Metsähallitus
Kiinteistökehitys
PL 81 (Veteraanikatu 5)
90101 Oulu

Puh. 0206396442

Pekka Eskola

Varantoasiantuntija

Metsähallitus
Kiinteistökehitys
PL 81 (Veteraanikatu 5)
90101 Oulu

Puh. 0206396038