Stenmaterial från statens mark

Forststyrelsen möjliggör byggande av infrastruktur runtom i Finland genom att undersöka statens marksubstanstillgångar, bevilja tillstånd för samt sälja och arrendera ut marksubstansområden till företag.

Två män klädda i arbetskläder tittar på grus på en grusgrop.

Som förvaltare av statens marker innehar Forststyrelsen omfattande naturresurser under jord, bland annat olika stenmaterial som behövs inom byggnadsverksamhet.

Forststyrelsens marker är tillgängliga för marktäkt i den mån verksamheten är lämplig med tanke på den övriga markanvändningen i området och följer Forststyrelsens miljöprinciper.

Statens vidsträckta markområden och våra heltäckande geografiska informationssystem gör det möjligt att hitta stenmaterialreserver i närheten av olika infrastrukturprojekt. Det är mycket sannolikt i synnerhet i Norra Finland. Det är viktigt för både entreprenören och miljön att marktäkten ligger i närheten av projektet. Korta transportsträckor sparar in kostnader och minskar betydligt på utsläppen som uppkommer på grund av jordtransporterna.

Långsiktigt och jämlikt partnerskap

Kärnan i vår affärsverksamhet inom mineralsektorn är att skapa förutsättningar för aktörerna inom branschen. Vi undersöker och kartlägger statens marksubstanstillgångar, beviljar tillstånd för samt säljer och arrenderar ut marksubstansområden till branschens företag. De objekt som säljs och arrenderas ut finns på webbplatsen Kaivannaiset.fi.

Vi är en långsiktig partner som arrenderar ut marktäkter med långa avtal till företagare inom mineralsektorn. Ett företag betalar för det levererade stenmaterialet enligt bruk.

Vår verksamhet inom mineralsektorn

I sin verksamhet iakttar Forststyrelsen ett miljösystem som grundar sig på standarden ISO 14001. Därför ställer vi mycket stränga villkor på till exempel miljöskyddet, men ser samtidigt till att villkoren gäller alla.

Vi kartlägger alltid om det finns något som begränsar användningen av en stenmaterialfyndighet. Innan vi börjar använda en ny marktäkt hör vi Forststyrelsen Skogsbruk Ab och Forststyrelsens Naturtjänster i samband med en intern utredning.

Ofta hittar våra kunder själva ett lämpligt markområde för sin affärsverksamhet. Vid behov beviljar vi undersökningstillstånd för mer ingående undersökning. Ett särskilt, avgiftsbelagt undersökningstillstånd krävs för att få använda maskiner i undersökningen och förflytta maskiner i terrängen, till exempel för att göra provgrävningar med grävmaskin.

Vi förädlar stenmaterial endast för vårt eget bruk för byggande, underhåll och grundlig reparation av skogsbilvägar. Vi levererar inte material till utomstående kunder.

Blev du intresserad? Aggregat- och gruvmineralteamet vid Forststyrelsens Fastighetsutveckling svarar gärna på frågor.

Virpi Vääräniemi

Expert på marknadsföring och kundrelationer

Forststyrelsen
Forststyrelsen Fastighetsutveckling
Veteraanikatu 9
90130 Uleåborg

Puh. +358407522426

Harri Saxlund

Chef inom mineral- och stenmaterialsektorn

Forststyrelsen
Forststyrelsen Fastighetsutveckling
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Puh. +358407199080