Ekonomiska effekter av havsvindkraft

Byggandet och driften av en havsvindkraftspark har stor inverkan på den regionala ekonomin och affärsverksamheten. Dessutom kommer energibolagen betala fastighetsskatt för havsvindkraftsverken på samma vis som för vindkraftverk på land. Därför kommer fastighetsbeskattningsutfallet från produktionen av havsvindkraft att ha en stor positiv inverkan på kommunernas ekonomi.

Statligt territorium, kommunal fastighetsskatt

De skatteintäkter som en kommun får från vindkraftverken beror på byggkostnaderna för ett kraftverk samt den skattesats som kommunen fastställt. De årliga fastighetsskatteintäkterna från ett havsvindkraftverk kan uppgå till 70 000 euro per år. Det innebär att de årliga fastighetsskatteintäkterna för hela vindkraftsparken skulle uppgå till flera miljoner euro.

Ökad ekonomisk aktivitet genererar också andra kassaflöden både under byggandet och när produktionen startar. Sysselsättningseffekter består till exempel av planering, byggande i anknytning till vindkraftsinfrastrukturer, transport, installation av vindkraftverk och boendeservice och cateringtjänster.