Nationalparker hör till våra nationalskatter

Nationalparkerna är stora naturskyddsområden på över 1000 hektar. Samtidigt utgör de sevärdheter som är öppna för alla. Det primära syftet med nationalparkerna är att trygga naturens mångfald.

Nationalparker inrättas genom lag på statens marker. I nationalparkerna finns typisk finländsk natur, men de företräder också den värdefullaste delen av vår natur, i både nationellt och internationellt avseende. I dem finns nationallandskap och andra natursevärdheter. Nationalparkerna är också avsedda för rekreationen, men på naturvårdens villkor.

Nationalparkerna är populära utflyktsmål och antalet besökare ökar ständigt. Besökare får njuta av storslagen natur och avgiftsfri basservice, såsom naturstigar och rastplatser. De kan också använda sig av lokala företags tjänster, vilket stärker ekonomin i trakten.

Forststyrelsens Naturtjänster sköter alla Finlands 41 nationalparker och tillhandahåller avgiftsfri basservice i terrängen, vid kundserviceställen och på internet. Vi sköter naturen i nationalparkerna och skyddar den från belastning genom att hänvisa besökarna till underhållna leder.

Den nyaste nationalparken är Salla nationalpark, som har inrättats 1.1.2022. Parkens areal är dryggt 9 900 hektar.

Det finns också 19 naturreservat i Finland. Naturreservaten har inrättats för vetenskapliga syften och är i huvudsak stängda för allmänheten.

Mera information