Pistohiekka, Saimens blåa pärla

Mitt bland Saimens klara vatten ligger Pistohiekka, framtidens turistdestination. Puumala kommun och Forststyrelsen har producerat ett utvecklingskoncept för Pistohiekka som grundar sig på turismens stigande megatrender och hoppas nu på att locka investerare och aktörer till regionen.

Perceptuell bild av ett trädhus

Vi är på väg att ta steget från äventyrsturism till mer meningsfull turism. Pistohiekka erbjuder en unik miljö för individuell turism som grundar sig på naturen, välbefinnande och meningsfullhet samt ett genomförbart utvecklingskoncept på ett 39 hektar stort markområde. I planerna ingår redan teman och indelning i hanterliga utvecklingsfaser, så framtida entreprenörer kan fortsätta planeringen och utvecklingen av området med projekt i lämplig storlek.

Puumalas kommundirektör Matias Hildén berättar att planen för Pistohiekka tar hänsyn till olika inkvarteringsbehov från high-end till mer överkomliga alternativ. Ett hamnhotell, enheter för ”glamping” och skogsstugor är riktade till olika kundgrupper. Avsikten är ändå att inkvarteringen vid Pistohiekka ska vara en upplevelse på alla nivåer.

Pistohiekka är känt för sin fina sandstrand. – I själva verket finns det två sandstränder och strandlinjen är flera hundra meter lång, berättar Hildén. Här finns också klippor, tallskog och Saimens Lietvesi med sina vikare. – Vi önskar naturligtvis att området byggs ut med trämaterial. Träbyggnader respekterar naturen, landskapet och regionens traditioner, sammanfattar Hildén.

Pistohiekka ägs av Puumala kommun och Forststyrelsen, som också marknadsför området tillsammans.

Mera information

Kontakt oss!

Jarkko Mähönen

Planeringsingenjör

Forststyrelsen
Forststyrelsen Fastighetsutveckling
Puistokatu 29
70110 Kuopio

Puh. 0206395556