Samarbete med väglag

Forststyrelsen har cirka 36 000 kilometer egna skogsvägar och är dessutom delägare i otaliga privatvägar.

I vägärenden företräds Forststyrelsen av två olika aktörer: Forststyrelsen (FO-nummer 0116726-7) och dess dotterbolag Metsähallitus Metsätalous Oy (FO-nummer 2752751-5).  Vid behov kan du kontrollera rätt vägdelägare genom att skicka ett meddelande till adressen tietopalvelu@metsa.fi. Ange vägens namn och beteckningen på fastigheten som vägen är belägen på. Till meddelandet kan ni också bifoga ett kartutdrag som visar var vägen går. 

Fakturor 

För att påskynda handläggningen av väglagens delägaravgifter ber vi väglagen skicka byggnads- och underhållsfakturor till faktureringsadressen för enheten som ansvarar för vägärenden. (www.metsa.fi/laskutusosoitteet) 
 
Obligatoriska uppgifter på fakturan är: 

  • vägens namn 
  • fastighetsbeteckningen 
  • antalet vägenheter 
  • à-priset per vägenhet 
  • väglagets kontaktperson 
  • kontaktuppgifter 

Väglagen kan också använda den avgiftsfria leverantörsportalen. Vi rekommenderar att väglagen använder leverantörsportalen, eftersom en faktura som skickats via den registreras direkt i Forststyrelsens system för behandling av fakturor. Märk att pappersfakturor med tanke på förfallodagen ofta är sena redan när de anländer. 

  • Forststyrelsens faktureringsadressen
  • Leverantörsportalen

Leveransadress för möteskallelser och andra meddelanden 

Forststyrelsen tar emot dokument i första hand i elektroniskt format. Möteskallelser och protokoll som gäller väglag för enskilda vägar kan skickas per epost till adressen kirjaamo@metsa.fi. 

För att påskynda handläggningen av ärendet ber vi att du i meddelandet nämner i vilken kommun vägen i huvudsak finns.