Nytta från jakt och fiske

Fiskare och jägare som anländer till statsägda områden för att fiska eller jaga tillför pengar till den lokala ekonomin i det område de valt som resmål. Cirka 150 000 jakt- och fisketillstånd säljs varje år.

Jägarnas och fiskarnas penningflöde bidrar till att balansera den regionala ekonomin. Jakt- och fiskeresor till områden i norr och öster är i regel längre, så den regionala ekonomin i Lappland, Kajanaland, Norra Österbotten och Norra Karelen drar mest nytta av resorna.

För varje euro som investerats i Forststyrelsens jakt- eller fisketillstånd får landskapet som är mål för jakt- eller fiskeresan cirka tio euro och varje jaktområde skapar cirka 1,5 arbetstillfällen i närområdet.

Av summan som en jägare eller fiskare använder under en jakt- eller fiskeresa stannar två tredjedelar kvar i landskapet som är mål för resan. Mest pengar använder jägarna och fiskarna i detaljhandeln, för inkvartering samt till måltidstjänster och bränsle.

Uppskattningen av de regionala ekonomiska effekterna av jakt- och fisketillståndskundernas utlägg grundar sig på antalet jakt- och fisketillstånd som Forststyrelsen sålt samt på data som visar hur mycket pengar de jägare och fiskare som köpt ett tillstånd i genomsnitt lägger ut. Beräkningen grundar sig på den input-output-modell som Forststyrelsen utvecklat i samarbete med Naturresursinstitutet (tidigare Metla).

Mera information