Vårt projekt

Forststyrelsen har tre havsbaserade vindkraftsprojekt (korsnäs, Ebba och Edith) på gång och under 2024 kommer vi att lansera två nya projekt på marknaden. Nästa års projekt ingår redan i sjöområdesplanen och landskapsplanerna eller deras utkast.

Kommunernas vilja spelar en betydande roll i valet av områden, eftersom kommunerna ansvarar för planläggningen i allmänna vattenområden. Valet av de första områdena som togs ut på marknaden påverkades också av t.ex. preliminär information över områdets byggbarhet, stamnätets överföringskapacitet och industrins energibehov.

Regeringen godkände vid slutet av år 2023 fem havsbaserade vindkraftsprojekt som är belägna i områden som förvaltas av oss. Vi inledde genast kommersiella konkurrensutsättningsprocessen för projekten Ebba och Edith, där vi söker en ansvarsfull genomförare för projekten.Hela processen förväntas pågå i ungefär ett år.