Merituulivoimahankkeemme

Metsähallituksella on työn alla kolmen merituulivoimahankkeen kehitys (Korsnäs, Ebba ja Edith). Lisäksi tuomme vuonna 2024 markkinoilla kaksi uutta hanketta, jotka sisältyvät jo merialuesuunnitelmaan ja maakuntakaavoihin tai niiden luonnoksiin.

Kuntien tahtotilalla on merkittävä rooli alueiden valinnassa, sillä kunnat vastaavat kaavoituksesta yleisillä vesialueilla. Ensimmäisenä markkinoille tuotavien kohteiden valintaan vaikuttivat myös mm. alustavat tiedot pohjan rakennettavuudesta, kantaverkon siirtokapasiteetti ja teollisuuden tarpeet.

Valtioneuvosto hyväksyi vuoden 2023 lopussa viiden hallinnoimillamme aluevesillä sijaitsevaa merituulivoimahanketta, ja käynistimme välittömästi Ebba- ja Edith-hankkeiden kilpailutuksen, jossa haemme hankkeille vastuullista toteuttajaa. Kilpailutus kestää arviolta noin vuoden.

Jatkamme merituulivoiman kehittämistä vuonna 2024, jolloin käynnistämme kaksi uutta hanketta.

Metsähallituksen merituulivoimaohjelma on tärkeä osa vihreää siirtymää ja ensi vuosikymmenen energiahuoltoa.