Merituulivoimahankkeemme

Tuomme vuosina 2023 ja 2024 markkinoille kaksi uutta merituulivoimahanketta. Olemme tunnistaneet seitsemän potentiaalista kohdetta, jotka ovat merialuesuunnitelmassa ja maakuntakaavoissa tai maakuntakaavojen luonnosvaiheissa.

Kuntien tahtotilalla on merkittävä rooli alueiden valinnassa, sillä kunnat vastaavat kaavoituksesta yleisillä vesialueilla. Ensimmäisenä markkinoille tuotavien kohteiden valintaan vaikuttavat myös mm. alustavat tiedot pohjan rakennettavuudesta, kantaverkon siirtokapasiteetti ja teollisuuden tarpeet.

Viemme valitut alueet Valtioneuvoston hyväksyttäväksi, jonka jälkeen aloitamme kaupallisen kilpailutusprosessin, jossa haemme hankkeille vastuullista toteuttajaa. Kilpailutus kestää arviolta noin vuoden.

5 Suomen aluevesillä sijaitsevaa mahdollista tuulivoimapuistoa kartalla 1. Alue: noin 120 km2 Siikajoki, Hailuoto 2. Alue: noin 220 km2  Raahe, Siikajoki 3. Alue: noin 160 km2 Pyhäjoki, Raahe 4. Alue: noin 180 km2 Närpiö 5. Alue: noin 180 km2 Kristiinankaupunki

Kolme gigawattia uutta merituulivoimaa

Merituulivoimapuistojen hankekehitys on käynnistynyt Pyhäjoen ja Raahen kuntien alueilla sekä Närpiön kaupunkiin kuuluvalla merialueella. Etsimme parhaillaan mm. sopivia toimistotiloja sekä luomme käytäntöjä vuorovaikutukseen paikallisyhteisön osana.  

Näiden valtion omistamille avomerialueille suunniteltujen hankkeiden kumppanin haut kansainvälisellä kilpailutuksella avataan syksyllä 2023. Kilpailutus avataan, kun valtionhallinto ja paikalliset kunnat ovat tehneet loputkin hankkeiden valmisteluun liittyvät päätökset. Kilpailutusten avaamisesta tiedotetaan myös erikseen.

Jatkamme merituulivoiman kehittämistä vuonna 2024, jolloin käynnistämme kaksi uutta hanketta.

Metsähallituksen merituulivoimaohjelma on tärkeä osa vihreää siirtymää ja ensi vuosikymmenen energiahuoltoa.