Merenkurkun maailmanperintöalue

Merenkurkun maankohoamisrannikko Vaasan edustalla on ainoa Unescon luonnonperintökohteista Suomessa. Se on myös ainutlaatuinen, kahden eri valtion yhteinen maailmanperintöalue, sillä sama kohde sisältää myös Ruotsin Korkeanrannikon (Höga kusten) Pohjanlahden toisella puolella.

Jääkauden aikana jääpeite oli paksuin nykyisen maailmanperintöalueen kohdalla. Kun jääpeite suli, maaperä on hitaasti kohonnut. Merenkurkussa kohoaminen on kuitenkin suhteellisen nopeaa, noin kahdeksan millimetriä vuodessa. Maankohoaminen vaikuttaa paljon alueen luontoon ja maisemaan.

Metsähallitus vastaa alueen hallinnosta ja kehittämistyön koordinoinnista yhteistyössä kuntien kanssa sekä hoitaa valtion maa- ja vesialueita, joita on 50 % maailmanperintöalueen pinta-alasta. Valtion alueiden muodostaminen luonnonsuojelualueiksi on aloitettu.

Lisätietoa