Merituulivoimassa suuret mahdollisuudet

Merituulivoima on kiinnostava uusiutuvan energian tuotantomuoto myös Suomessa. Läntiset merialueemme soveltuvat merituulivoiman tuotantoon merenpohjan geologian ja hyvän tuulisuuden ansiosta. Merituulivoiman tuotannon arvioidaan tulevaisuudessa kasvavan nopeasti. Tekniikan kehittyessä merituulivoimalat ovat aiempaa suurempia ja tuottavat tehokkaasti enemmän fossiilivapaata sähköä.

Toimintamallimme

Kilpailutamme hankkeita kansainvälisillä markkinoilla.

Vaiheet

Merituulivoiman kehittäminen on pitkä prosessi.

Hankkeemme

Merituulivoiman kehittäminen etenee kolmessa hankkeessa ja vuonna 2024 tuomme markkinoille kaksi hanketta lisää.