Merituulivoimassa suuret mahdollisuudet

Merituulivoima on kiinnostava uusiutuvan energian tuotantomuoto myös Suomessa. Läntiset merialueemme soveltuvat merituulivoiman tuotantoon merenpohjan geologian ja hyvän tuulisuuden ansiosta. Merituulivoiman tuotannon arvioidaan tulevaisuudessa kasvavan nopeasti. Tekniikan kehittyessä merituulivoimalat ovat aiempaa suurempia ja tuottavat tehokkaasti enemmän fossiilivapaata sähköä.

Iso aalto lyö rantakallioon. Merellä aallon takana näkyy viisi tuulivoimalaa.

Teknologian kehittyessä ja kannattavuuden parantuessa Metsähallituksen tavoitteena on rakentaa merituulivoiman tuotannosta yhteiskunnallisesti vaikuttavaa liiketoimintaa ja vahvistaa Suomen energiaomavaraisuutta.

Suomi kilpailee merituulivoimainvestoinneista naapurimaiden kanssa. Kilpailussa menestymiseen vaikuttavat mm. tuuliolosuhteet, pitkäaikaisilla sopimuksilla sähköä ostavien asiakkaiden sijainti sekä eri maiden erilaiset investointien kannustimet.

Metsähallituksen merituulivoimakehityksen yhteyshenkilöt

Markku Tuominen

Asiakkuuspäällikkö

Metsähallitus
Kiinteistökehitys
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vantaa

Puh. 0206394414

Otto Swanljung

Tuulivoimaliiketoiminnan johtaja

Kiinteistökehitys
Metsähallitus
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vantaa

Puh. 0206394643

Ville Koskimäki

Hankekehityspäällikkö

Kiinteistökehitys
Metsähallitus
PL 81 (Viestikatu 1)
90101 Oulu

Puh. 0206394021