Merituulivoimassa suuret mahdollisuudet

Merituulivoima on kiinnostava uusiutuvan energian tuotantomuoto myös Suomessa. Läntiset merialueemme soveltuvat merituulivoiman tuotantoon merenpohjan geologian ja hyvän tuulisuuden ansiosta. Merituulivoiman tuotannon arvioidaan tulevaisuudessa kasvavan nopeasti. Tekniikan kehittyessä merituulivoimalat ovat aiempaa suurempia ja tuottavat tehokkaasti enemmän fossiilivapaata sähköä.

Toimintamallimme

Kilpailutamme hankkeita kansainvälisillä markkinoilla.

Vaiheet

Merituulivoiman kehittäminen on pitkä prosessi.

Hankkeet

Tuomme markkinoille kaksi uutta hanketta vuonna 2023 ja kaksi hanketta vuonna 2024.