Tolpanvaaran tuulivoimapuisto

Metsähallitus on kehittänyt tuulivoimahanketta Pudasjärvelle, Siivikon ja Puhoksen väliselle Tolpanvaaran – Iso-Teerivaaran alueelle, noin 30 kilometriä Pudasjärven taajamasta itään. Alueelle on suunniteltu sijoittuvan yhteensä 22 tuulivoimalaa.

Hankkeelle on tehty ympäristövaikutusten arviointi (YVA) vuosina 2012-2013. Vuonna 2017 Tolpanvaaran tuulivoimahankkeelle laadittiin uusi osayleiskaava, jonka Pudasjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2017.

Informaatiografiikkaa Tolpanvaaran tuulivoimapuistohankkeen prosessista ja tämänhetkisestä tilanteesta.

Hankkeeseen liittyvät asiakirjat

Osayleiskaavaehdotus (syyskuu 2017)

(Liitteet 1-4 samat kuin alla, Osayleiskaavaluonnos huhtikuu 2017)

Osayleiskaavaluonnos (huhtikuu 2017)

YVA-selostus, yhteysviranomaisen lausunto (elokuu 2013)

YVA-selostus (maaliskuu 2013)

YVA-ohjelma, yhteysviranomaisen lausunto

YVA-ohjelma (kesäkuu 2012)