Tapahtumien järjestäminen ja leiriytyminen Metsähallituksen hallinnoimilla alueilla

Metsähallituksen luonnonsuojelualueille tai monikäyttömetsiin suunnitellusta tapahtumasta ja isojen ryhmien leiriytymisestä tulee tehdä ilmoitus Metsähallitukseen.

Tapahtumailmoitus pitää tehdä, kun on kyse esimerkiksi maastokilpailusta, ulkoilutapahtumasta, suuren ryhmän leiriytymisestä tai pitkäkestoisesta leiriytymisestä samalla paikalla. Edellä mainitut ja niihin verrattavat tapahtumat tarvitsevat maanomistajan suostumuksen. Ilmoitus niistä on tehtävä hyvissä ajoin, vähintään kahta kuukautta ennen tapahtumaa, jotta asian käsittelylle jää riittävästi aikaa.

Tapahtumaa ei saa markkinoida tai julkaista verkkopalveluissa ennen kuin tapahtumailmoitus on käsitelty. Tapahtumailmoitus tehdään sähköisellä lomakkeella.

Tapahtumailmoitus, lomake (webropolsurveys.com)

Ilmoitus on syytä tehdä myös silloin, jos on epäselvyyttä siitä, soveltuuko tapahtuma tai leiriytyminen esim. luonnonsuojelualueelle. Monilla luonnonsuojelualueilla leiriytyminen voi olla kiellettyä tai rajoitettua alueen perustamissäädösten tai järjestyssäännön perusteella. Tapahtumailmoituksessa tulee kuvata mahdolliset tarpeet tilapäisten rakennelmien pystyttämiseen tai maastoliikenteeseen. Ilmoitus ei oikeuta poikkeamaan alueen rauhoitusmääräyksistä.

Metsähallituksen karttapalveluista voi tarkastaa, onko suunniteltu tapahtumakohde tai leiriytymispaikka valtion mailla ja onko se monikäyttömetsässä vai luonnonsuojelualueella:

Joissain tapauksissa pelkkä ilmoitus riittää eikä varsinaista luvanhakua tarvita. Mikäli tapahtumalle tai pitkäkestoiselle leiriytymiselle tarvitaan maanomistajan kirjallinen suostumus, Metsähallituksesta otetaan yhteyttä ilmoittajaan. Maanomistajan suostumukset tapahtumille ovat maksullisia. Suostumuksen minimihinta on 80 € + alv 24 % = 99,20 € (sis. alv 24 %) ja mahdollisista lisätöistä laskutetaan 62 € (sis. alv 24 %) / tunti.

Mikäli tapahtumajärjestäjä hyödyntää tapahtumassa Metsähallituksen ylläpitämiä retkeilyn palveluvarustuksia ja reittejä ja perii osallistumis- tai pääsymaksuja, järjestäjän tulee maksaa osallistujamäärään perustuva päiväkohtainen palveluvarustuksen käyttökorvaus, joka on 1,25 euroa/asiakas/pv (+ alv 24 % = 1,55 euroa).

Ilmoittamalla tapahtumista etukäteen vältetään päällekkäisyyksiä ja alueiden ruuhkaantumista.

Lupaa tai ilmoitusta ei tarvita

  • pienen yleisötapahtuman järjestämiseen (alle 10 osanottajaa)
  • valokuvaamiseen, jos siitä ei aiheudu haittaa tai häiriötä eläimistölle ja kasvillisuudelle ja jos siinä ei käytetä piilokojua
  • lyhytaikaiseen leiriytymiseen (1–2 vrk) osoitetuilla alueilla tai muuhun jokaisenoikeuksin tapahtuvaan toimintaan.

Kaikilla alueilla noudatetaan roskattoman retkeilyn periaatetta. Tapahtuman järjestäjä vastaa tapahtumapaikan ja sen lähiympäristön siisteydestä tapahtuman aikana ja vie roskat ja muut jätteet omalla kustannuksellaan pois tapahtumapaikalta välittömästi tapahtuman jälkeen.

Lisätietoa