Tapahtumien järjestäminen ja leiriytyminen Metsähallituksen hallinnassa olevilla alueilla

Metsähallituksen luonnonsuojelualueilla tai monikäyttömetsissä suunnitelluista tapahtumista ja leiriytymisestä tulee yleensä tehdä ilmoitus Metsähallitukseen.

Tapahtumailmoitus on tehtävä hyvissä ajoin (mielellään vähintään kuukautta) ennen suunniteltua tapahtumaa tai leiriytymistä, jotta ilmoituksen käsittelylle ja mahdollisesti tarvittavalle luvanhaulle ja -käsittelylle jää riittävästi aikaa. Monissa tilanteissa tapahtuman järjestäminen edellyttää siis ilmoituksen lisäksi Metsähallituksen kirjallisen luvan.

Tapahtumailmoitus tehdään lomakkeella, joka löytyy tältä sivulta alempaa.

Metsähallituksen karttapalveluista voi tarkastaa, onko suunniteltu tapahtumakohde tai leiriytymispaikka valtion mailla ja onko se monikäyttömetsässä vai luonnonsuojelualueella:

Ilmoitus pitää tehdä, kun on kyse esimerkiksi maastokilpailu- tai ulkoilutapahtumasta, yleisöretkestä ja leirikoulusta tai suuren ryhmän leiriytymisestä tai pitkäkestoisesta leiriytymisestä samalla paikalla.

Ilmoitus on syytä tehdä myös aina silloin, jos on epäselvyyttä siitä, soveltuuko tapahtuma tai leiriytyminen luonteensa puolesta luonnonsuojelualueelle ja sen rauhoitusmääräyksiin.

Ilmoittamalla tapahtumista etukäteen vältetään päällekkäisyyksiä ja alueiden ruuhkaantumista.

Ilmoitus ei oikeuta poikkeamaan alueen rauhoitusmääräyksistä. Ilmoitus ei yleensä myöskään yksinään anna oikeutta rakennelmien rakentamiseen tai maastoliikenteeseen. Tapahtumailmoituksessa pitää kuvata mm. mahdolliset tarpeet tilapäisten rakennelmien pystyttämiseen.

Eräissä tapauksissa ilmoitus riittää eikä varsinaista luvanhakua tarvita. Mikäli ilmoitetulle tapahtumalle tai pitkäkestoiselle leiriytymiselle tarvitaan kuitenkin toiminnan luonteen vuoksi lupa tai se ei ole alueen käytön tai rauhoitusmääräyksien mukaan mahdollista, Metsähallitus ottaa yhteyttä ilmoittajaan.

Lupaa tai ilmoitusta ei tarvita

  • pienen yleisötapahtuman järjestämiseen
  • valokuvaamiseen, jos siitä ei aiheudu haittaa tai häiriötä eläimistölle ja kasvillisuudelle ja jos siinä ei käytetä piilokojua (poikkeuksena keveät, teltantapaiset piilokojut)
  • lyhytaikaiseen leiriytymiseen osoitetuilla alueilla tai muuhun jokamiehenoikeuksin tapahtuvaan toimintaan.

On kuitenkin huomattava, että monilla luonnonsuojelualueilla esimerkiksi leiriytyminen voi olla kiellettyä tai rajoitettua alueen perustamissäädösten tai järjestyssäännön perusteella.

Alueilla noudatetaan roskattoman retkeilyn periaatetta. Tapahtumajärjestäjä pitää tapahtumapaikan ja sen lähiympäristön siistinä tapahtuman aikana sekä vie roskat ja muut jätteet omalla kustannuksellaan pois tapahtumapaikalta välittömästi tapahtuman jälkeen.

Lisätietoa