Tapahtumien järjestäminen ja leiriytyminen Metsähallituksen hallinnoimilla alueilla

Metsähallituksen luonnonsuojelualueille tai monikäyttömetsiin suunnitellusta tapahtumasta ja isojen ryhmien leiriytymisestä tulee tehdä ilmoitus Metsähallitukselle.

Tapahtumailmoitus pitää tehdä, kun on kyse esimerkiksi maastokilpailusta, ulkoilutapahtumasta, suuren ryhmän leiriytymisestä tai pitkäkestoisesta leiriytymisestä samalla paikalla. Edellä mainitut ja niihin verrattavat tapahtumat tarvitsevat maanomistajan suostumuksen. Ilmoitus niistä on tehtävä hyvissä ajoin, vähintään kahta kuukautta ennen tapahtumaa, jotta asian käsittelylle jää riittävästi aikaa.

Tapahtumaa ei saa markkinoida tai julkaista verkkopalveluissa ennen kuin tapahtumailmoitus on käsitelty. Tapahtumailmoitus tehdään sähköisellä lomakkeella.

Tapahtumailmoitus, lomake (webropolsurveys.com)

Ilmoitus on syytä tehdä myös silloin, jos on epäselvyyttä siitä, soveltuuko tapahtuma tai leiriytyminen esim. luonnonsuojelualueelle. Tapahtumailmoituksessa tulee kuvata mahdollisimman tarkoin tapahtuman tiedot ja esim. tarpeet tilapäisten rakennelmien pystyttämiseen tai maastoliikenteeseen. Ilmoitus ei oikeuta poikkeamaan alueen rauhoitusmääräyksistä.

Metsähallituksen karttapalveluista voi tarkastaa, onko suunniteltu tapahtumakohde tai leiriytymispaikka valtion mailla ja onko se monikäyttömetsässä vai luonnonsuojelualueella:

Joissain tapauksissa pelkkä ilmoitus riittää eikä varsinaista suostumusta tarvita. Mikäli tapahtumalle tai pitkäkestoiselle leiriytymiselle tarvitaan maanomistajan kirjallinen suostumus, Metsähallituksesta otetaan yhteyttä ilmoittajaan. Maanomistajan suostumukset tapahtumille ovat maksullisia. Suostumuksen minimihinta on 80 € + alv 24 % ja mahdollisista lisätöistä laskutetaan 50 € + alv 24 % / tunti.

Mikäli tapahtumajärjestäjä tukeutuu tapahtumassa Metsähallituksen ylläpitämään retkeilyn palveluvarustukseen ja reitteihin ja perii osallistumis- tai pääsymaksuja, peritään järjestäjältä osallistujamäärään perustuva päiväkohtainen käyttömaksu, joka on 1,25 euroa/asiakas/pv (+ alv 24 %).

Ilmoittamalla tapahtumista etukäteen vältetään päällekkäisyyksiä ja alueiden ruuhkaantumista.

Ilmoitusta ei tarvita

  • pienimuotoisen, alle 10 osallistujan tapahtuman tai retken järjestämiseen.
  • valokuvaamiseen, jos siitä ei aiheudu haittaa tai häiriötä eläimistölle ja kasvillisuudelle ja jos siinä ei käytetä piilokojua. Lisätietoja kuvaustoiminnasta.
  • lyhytaikaiseen leiriytymiseen (1–2 vrk) osoitetuilla alueilla tai muuhun jokaisenoikeuksin tapahtuvaan toimintaan.

Kansallispuistojen käyttöä ohjataan järjestyssäännöllä. Myös muilla luonnonsuojelualueilla jokaisenoikeuksia on voitu rajoittaa.

Kaikilla alueilla noudatetaan roskattoman retkeilyn periaatetta. Tapahtuman järjestäjä vastaa tapahtumapaikan ja sen lähiympäristön siisteydestä tapahtuman aikana ja vie roskat ja muut jätteet omalla kustannuksellaan pois tapahtumapaikalta välittömästi tapahtuman jälkeen.

Lisätietoa