Luontokasvatus

Haluamme luontosuhteen kasvavan yli sukupolvien. Siksi tarjoamme lapsille ja nuorille monipuolisia kokemuksia upean luontomme äärellä.

Lapset juoksevat ja hyppivät metsätiellä.
Lapset Mottimetsässä Rovaniemellä. Kuva: Photokrafix Oy

Turvaamme kestävän tulevaisuuden toimintaedellytyksiä välittämällä kasvatuksen ja viestinnän keinoin luontoon ja metsään liittyviä taitoja ja tietoja tuleville sukupolville.

Luontokasvatuksella on positiivinen vaikutus oppimiseen. Luonnossa kulkemiseen ja sen kestävän käyttöön liittyvät taidot karttuvat. Samalla tietoisuus luonnon hyvinvointivaikutuksista, luonnon lukutaito ja ymmärrys luonnon toiminnasta lisääntyy.

Ulkona luonnossa oppimisella on myös terveys- ja hyvinvointihyötyjä: ajatus kulkee paremmin ja luovuus lisääntyy, motoriset taidot kehittyvät, sitoutuminen oppimiseen on parempaa, jaksaa enemmän, sosiaaliset taidot vahvistuvat ja ryhmän keskinäinen vuorovaikutus on parempaa.

Lapset katsovat lajintunnistustaulua eräkummin ohjauksessa.
Eräleirillä v. 2015. Kuva: Joni Turunen

Metsähallituksessa luontokasvatusta tekevät niin Luontopalvelujen, Eräpalvelujen, konserniyksiköiden kuin Metsätaloudenkin työntekijät. Luontokasvatusta ja nuorisoviestintää toteuttaa suuri joukko metsähallituslaisia, joka on tekemisissä lasten, nuorten ja kasvattajien kanssa. Usein työskentelemme yhdessä lasten ja nuorten parissa toimivien järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa.

Kaikkiaan alueilla ja toimipisteissä kohdataan vuosittain noin 37 000 lasta ja nuorta. Nämä kohtaamiset tapahtuvat erityisesti opastetun toiminnan parissa, kuten luontokeskusten ja Tiedekeskus Pilkkeen näyttely- ja luontopolkuopastuksilla, Haltian luontokoulussa sekä Junior Ranger -toiminnassa. Lisäksi toimintaan kuuluu tapahtumia, tuen ja koulutuksen tarjoamista opettajille ja kasvattajille, sähköisen opetusmateriaalin tuottamista, hankkeita ja työssä oppijoiden ohjausta.

Materiaaleja onnistuneiden luontoelämysten tueksi

  • Luontoon oppimaan (luontoon.fi). Luonnon monimuotoisuuden tunteminen ja luonnossa liikkumisen taidot ovat tärkeää elämänviisautta ja ympäristökasvatuksen ydintä. Kansallispuistot ja muut retkikohteet sekä luontokeskukset palveluineen ovat loistava ja ehtymätön oppimisympäristö. Tälle sivulle on koottu hyviä vinkkejä ennen lähtöä.
  • Eräpassi (eräluvat.fi). Lapset ja nuoret pääsevät tutuiksi eränkäyntiin suorittamalla Eräpassin. Se on koululaisille, lukiolaisille, eräaiheisille kerhoille ja muille kiinnostuneille suunnattu hauska opetuspaketti.
  • Lasten kanssa retkeilyn ABC (luontoon.fi). Lapsen kanssa retkeily on sujuvaa ja leppoisaa, jos perusasiat ovat kunnossa. Tämä opas antaa vinkit onnistuneelle retkelle.
  • Haltian luontokoulu mm. omatoimimateriaalit opettajille (haltia.com).
  • MAPPA (mappa.fi). Tästä materiaalipankista löydät yli tuhat materiaalia sekä työkaluja ulkona oppimiseen, ympäristökasvatukseen ja kestävän elämäntavan opettamiseen. Rekisteröitymällä käyttäjäksi voit koota omia teemareppuja ja suunnitella monialaisia oppimiskokonaisuuksia MOK-työkalun avulla. Materiaalit on tarkoitettu pääsääntöisesti opetus-, kasvatus- ja nuorisotyöhön.
  • Subjectaid.fi. Tilaa maksuttomia materiaalejamme esimerkiksi kouluille SubjectAid:n kautta.

Metsähallituksen työmuodot lasten ja nuorten parissa

Kesätyöt ja työharjoittelujaksot

Tarjoamme vuosittain sadoille nuorille työharjoittelu- tai kesätyöpaikan Suomen luonnon parissa. Nuoret työllistyvät pääosin metsänistutukseen, ja lisäksi työtehtäviä on mm. asiakaspalvelussa, luonnonhoitotehtävissä ja retkeilyrakenteiden huollossa.

Metsävisa

Metsävisa on valtakunnallinen yläkoululaisten metsätietokilpailu, johon on osallistunut jo yli miljoona suomalaista. Rahoitamme Metsävisan palkintoja ja matkoja.

Vapapäivä ja pilkkivapapäivä

Vapapäivänä ja Pilkkivapapäivänä alaikäiset kalastavat ilmaiseksi useilla Metsähallituksen vapakalastuskohteilla. Vapapäivää vietetään yleensä kesäloman ensimmäisenä lauantaina, ja tapahtumaan osallistuu vuosittain noin tuhat nuorta kalastajaa ympäri Suomen. Pilkkivapapäivät ajoittuvat hiihtolomaviikoille.

Junior Rangerit - vapaaehtoistyötä luonnonsuojelun parissa

Junior Ranger -harrastus antaa nuorelle erinomaisen kuvan luonnonsuojelualueen työntekijän eli rangerin monipuolisesta työstä. Junior Ranger -harrastuksessa tutustutaan suojelualueen luontoon ja historiaan, retkeillään hienoissa paikoissa, suojellaan luontoa ja pidetään hauskaa mukavassa seurassa. Suomessa toiminta keskittyy Nuuksion kansallispuistoon.

Luontokeskusten palveluja lapsille

Tiedekeskus Pilkkeen elämykselliset oppimisympäristöt

Rovaniemellä sijaitsevan Tiedekeskus Pilkkeen työpajat tarjoavat toiminnallisen oppimistavan. Koululaisten työpajat tukevat opetussuunnitelman aihekokonaisuuksia eheyttävällä tavalla. Myös muille ryhmille työpajat ovat mielekäs tapa oppia pohjoisten metsien kestävästä käytöstä. Tiedekeskus Pilkkeen oppimisympäristöihin kuuluu myös Mottimetsän ulko-oppimisalue.

Pohjoisen elämyksiä Siidasta

Siidan näyttelyt sekä kulttuuri- ja luontotapahtumat tarjoavat toisiaan täydentävän oppimisympäristön, joka sopii myös kouluille eri oppiaineiden kokonaisuuksiin. Vieraat voivat varata näyttelyiden antia täydentäviä teemaopastuksia. Tarjolla on myös maksuttomia oppimistehtäviä ja -materiaalia. Siidaan kannattaa suunnata myös leirikoulun merkeissä.

Siida tekee kulttuuri- ja luontokasvatusyhteistyötä alueen koulujen ja päiväkotien kanssa saameksi ja suomeksi. Siida vastaa myös valtakunnallisesti saamenkielisestä luontokasvatuksesta Metsähallituksessa.

Haltian luontokoulu

Nuuksion kansallispuistossa sijaitsevassa Haltian luontokoulussa, näyttelyissä ja lähiluonnossa kouluryhmät pääsevät oppimaan, kokemaan, innostumaan ja toimimaan itse. Tarjolla on luontokoulupäiviä, luontopolkuretkiä, näyttelyopastuksia sekä leiritoimintaa kesäisin. Haltian luontokoulu järjestää myös monipuolista koulutusta kasvattajille.

Luontokeskusten tapahtumat lapsille

Metsähallituksen luontokeskuksissa on paljon sopivia tapahtumia lapsille ja perheille. Voit etsiä menovinkkejä luontokeskusten sivuilta.