Punainen kovakuoriainen lahopuun rungolla.
Punahärö. Kuva: Teemu Rintala.

Ajankohtaista

Minne menet korpikolva? Lue Antti Savolaisen kirjoittama ja Noora Launosen kuvittama satukirja verkossa: pdf-muodossa (2 128 kt).

Harvinaiset punahäröt ovatkin linssiluteita! Humakin opiskelijat kävivät kertomassa MTV3-kanavan Mika Tommolalle, mistä hankkeessa ja Biisisanoittamo-kisassa on kyse. Katso ja ennen kaikkea kuuntele: mtv.fi Uutisaamu.

Pieni askel ihmiselle, iso harppaus karismaattisille kovakuoriaisille!

Beetles-LIFE on monipuolinen suojeluhanke. Se auttaa kahdeksaa kovia kokenutta kovakuoriaislajia ja ennen kaikkea niiden elinympäristöä, jossa elää satoja, tuhansia muitakin lajeja. Kerromme hankkeemme sankarilajeista taiteen, kasvatuksen, median ja leikkimisen avulla.

Kohdelajien elinympäristöjen hoito auttaa myös satoja muita metsälajeja ja turvaa luonnon monimuotoisuutta. Lajikirjostamme lähes puolet on hyönteisiä – ne ovat korvaamattoman tärkeitä ravintoketjussa ja ekosysteemin toiminnassa.

Kohdelajit ovat punahärö, korpikolva, lahokapo, kaskikeiju, havuhuppukuoriainen, mäntyhuppukuoriainen, haavansahajumi ja palolatikka. Ne ovat herkkiä metsäluonnon indikaattorilajeja: ne ilmentävät hyvin metsäluonnon tilaa ja toimivat samalla luonnonsuojelun mittarina.

Tätä me teemme – hankkeen tärkeimmät tavoitteet

Elinympäristöjen kunnostusta
– Ennallistetaan metsiä polttamalla 16 suojelualueella
– Ennallistetaan puustoisia soita viidelle suojelualueella
– Lisätään lahopuuta kahdelle suojelualueella
– Tuetaan haavan uusiutumista neljälle suojelualueella

Suojelua
– Kohdelajien suojelusuunnitelmat
– Metsien ja puustoisten soiden ennallistamissuunnitelmia ja lajisto- sekä kulttuuriperintöinventointeja 26 suojelualueella ympäri Suomen
Seurataan ennallistamiskohteita ja kohdelajeja.

Tietoutta
– Seurataan hankkeen sosio-ekonomisia vaikutuksia
– Yhdistetään taidetta ja tiedettä lajisuojelusta ja luonnon monimuotoisuudesta viestimiseen
– Järjestetään tarinallisia tapahtumia nuorille ja lapsiperheille
– Uudistetaan Kolin retkeilyrakenteita
– Koulutetaan metsäalan toimijoita ja metsänomistajia luonnon monimuotoisuudesta

Hankkeen rahoitus ja toiminta-aika

Hankkeen budjetti on 2,69 milj.€, josta 60% (1,6 milj.€) on EU:n LIFE Luonto -ohjelmasta saatavaa rahoitusta.

Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2018–31.7.2023.

Hanke toimii kahdeksan maakunnan (Etelä-Savon, Hämeen, Kainuun, Keski-Suomen Lapin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon) alueella yhteensä 26 kohdealueella.

Yhteystiedot

Hanketta vetää Metsähallitus, Luontopalvelut.

Projektipäällikkö Raisa Tiilikainen
puh. 0206395294, raisa.tiilikainen@metsa.fi

Kumppaneita on Metsähallituksen lisäksi neljä, ks. Hankekumppanit-sivu.

Lisätietoa

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai EASME ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

Päivitetty viimeksi 19.11.2020