Punainen kovakuoriainen lahopuun rungolla.
Punahärö. Kuva: Teemu Rintala.

Ajankohtaista

Miten Beetles Life -kohdelajit ja muut hyönteiset voi ottaa huomioon metsätaloudessa?

Luonnonhoito uhanalaisten hyönteisten tukena -opas on julkaistu (julkaisut.metsa.fi)

Hämeenlinnalaiselle suojelualueelle toivotaan äärimmäisen harvinaista asukasta

Beetles Life -hankkeessa perustetulla suojelualueella tehdään luonnonhoitotoimia punahärön hyväksi (Luontoon.fi, tiedote 28.11.2022)

Lapista on löytynyt uusia hyönteislajeja

Osa uusista lajilöydöistä on tehty Beetles Life -hankkeen kartoituksissa kerätyistä näytteistä (Luontoon.fi, tiedote 25.11.2022).

Nykytaidenäyttely Luonnontieteellisellä museolla valotti uhanalaisten hyönteisten elämää ja luonnon monimuotoisuuden merkitystä

Lue Metsälehden artikkeli näyttelystä (pdf 2 370 kt, Metsälehti 14.10.2022)

Suomesta on löytynyt useita uusia kärpäslajeja – hyönteiskartoitus osoittaa, kuinka vähän yhä tiedämme luonnon monimuotoisuudesta

Löydöt on tehty Beetles Life -hankkeessa kerätyistä näytteistä (tiedote 19.9.2022).

Pieni askel ihmiselle, iso harppaus karismaattisille kovakuoriaisille!

Beetles LIFE on monipuolinen suojeluhanke. Se auttaa kahdeksaa kovia kokenutta kovakuoriaislajia ja ennen kaikkea niiden elinympäristöä, jossa elää satoja, tuhansia muitakin lajeja. Kerromme hankkeemme sankarilajeista taiteen, kasvatuksen, median ja leikkimisen avulla.

Kohdelajien elinympäristöjen hoito auttaa myös satoja muita metsälajeja ja turvaa luonnon monimuotoisuutta. Lajikirjostamme lähes puolet on hyönteisiä – ne ovat korvaamattoman tärkeitä ravintoketjussa ja ekosysteemin toiminnassa.

Kohdelajit ovat punahärö, korpikolva, lahokapo, kaskikeiju, havuhuppukuoriainen, mäntyhuppukuoriainen, haavansahajumi ja palolatikka. Ne ovat herkkiä metsäluonnon indikaattorilajeja: ne ilmentävät hyvin metsäluonnon tilaa ja toimivat samalla luonnonsuojelun mittarina.

Tätä me teemme – hankkeen tärkeimmät tavoitteet

Elinympäristöjen kunnostusta

  • Ennallistamme metsiä polttamalla 16 suojelualueella
  • Ennallistamme puustoisia soita viidelle suojelualueella
  • Lisätäämme lahopuuta kahdelle suojelualueella
  • Tuemme haapaluun uusiutumista neljälle suojelualueella

Suojelua

  • Kohdelajien suojelusuunnitelmat
  • Metsien ja puustoisten soiden ennallistamissuunnitelmia ja lajisto- sekä kulttuuriperintöinventointeja 26 suojelualueella ympäri Suomen
  • Ennallistamiskohteiden ja kohdelajien seurantoja

Tietoutta

Hankkeen rahoitus ja toiminta-aika

Hankkeen budjetti on 2,69 milj.€, josta 60 % (1,6 milj.€) on EU:n LIFE Luonto -ohjelmasta saatavaa rahoitusta.

Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2018–31.7.2023.

Hanke toimii kahdeksan maakunnan (Etelä-Savon, Hämeen, Kainuun, Keski-Suomen Lapin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon) alueella yhteensä 26 kohdealueella.

Yhteystiedot

Hanketta vetää Metsähallitus, Luontopalvelut.

Va. projektipäällikkö Mikko Tiira
puh. 0206394689; mikko.tiira@metsa.fi

Kumppaneita on Metsähallituksen lisäksi neljä, ks. Hankekumppanit-sivu.

Hanketapahtumia ja -tiedotteita

Lisätietoa

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai CINEA ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

Päivitetty viimeksi 24.1.2023