Punainen kovakuoriainen lahopuun rungolla.
Punahärö. Kuva: Teemu Rintala.

Ajankohtaista

Palolatikka, mäntyhuppukuoriainen ja muita harvinaisuuksia löytyi Lapin lajikartoituksissa (31.1.2022)

Tieteen ja taiteen supervoimilla uhanalaisten hyönteisten avuksi (18.11.2021)

Myös Kuhmossa tuli apuna lajiensuojelussa (8.7.2021)

Oulangan ennallistamispolttojen tavoitteena elinympäristöjä esim. kaskikeijulle ja palolatikalle (7.7.2021)

Hyönteisselvityksillä kerätään tietoa paloalueita tarvitsevista harvinaisista hyönteisistä (28.6.2021)

Urho Kekkosen kansallispuistossa metsän poltosta hyötyä monimuotoisuudelle (8.6.2021)

Metsää poltetaan Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa myös Beetles LIFEn lajien avuksi
Polttojen myötä puulajisto ja puuston ikärakenne monipuolistuvat ja monien harvinaisten ja uhanalaisten lajien elinolot paranevat. (17.5.2021)

Haavansahajumi saa lisää lahopuuta
Haapa ja sitä tarvitseva lajisto saavat luonnonhoidolla lisää tilaa Kolin kansallispuistossa (15.3.2021).

Korpikolvallekin lahopuuta lisää
Kuhmossa ja Sotkamossa korpikolva ja monet muuta lajit saavat lisää elinympäristöjä, kun tuotamme lisää lahopuuta (29.1.2021).

Pieni askel ihmiselle, iso harppaus karismaattisille kovakuoriaisille!

Beetles LIFE on monipuolinen suojeluhanke. Se auttaa kahdeksaa kovia kokenutta kovakuoriaislajia ja ennen kaikkea niiden elinympäristöä, jossa elää satoja, tuhansia muitakin lajeja. Kerromme hankkeemme sankarilajeista taiteen, kasvatuksen, median ja leikkimisen avulla.

Kohdelajien elinympäristöjen hoito auttaa myös satoja muita metsälajeja ja turvaa luonnon monimuotoisuutta. Lajikirjostamme lähes puolet on hyönteisiä – ne ovat korvaamattoman tärkeitä ravintoketjussa ja ekosysteemin toiminnassa.

Kohdelajit ovat punahärö, korpikolva, lahokapo, kaskikeiju, havuhuppukuoriainen, mäntyhuppukuoriainen, haavansahajumi ja palolatikka. Ne ovat herkkiä metsäluonnon indikaattorilajeja: ne ilmentävät hyvin metsäluonnon tilaa ja toimivat samalla luonnonsuojelun mittarina.

Tätä me teemme – hankkeen tärkeimmät tavoitteet

Elinympäristöjen kunnostusta

  • Ennallistamme metsiä polttamalla 16 suojelualueella
  • Ennallistamme puustoisia soita viidelle suojelualueella
  • Lisätäämme lahopuuta kahdelle suojelualueella
  • Tuemme haapaluun uusiutumista neljälle suojelualueella

Suojelua

  • Kohdelajien suojelusuunnitelmat
  • Metsien ja puustoisten soiden ennallistamissuunnitelmia ja lajisto- sekä kulttuuriperintöinventointeja 26 suojelualueella ympäri Suomen
  • Ennallistamiskohteiden ja kohdelajien seurantoja

Tietoutta

Hankkeen rahoitus ja toiminta-aika

Hankkeen budjetti on 2,69 milj.€, josta 60 % (1,6 milj.€) on EU:n LIFE Luonto -ohjelmasta saatavaa rahoitusta.

Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2018–31.7.2023.

Hanke toimii kahdeksan maakunnan (Etelä-Savon, Hämeen, Kainuun, Keski-Suomen Lapin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon) alueella yhteensä 26 kohdealueella.

Yhteystiedot

Hanketta vetää Metsähallitus, Luontopalvelut.

Projektipäällikkö Ville Vuorio
puh. 0206 39 4155, ville.vuorio@metsa.fi

Kumppaneita on Metsähallituksen lisäksi neljä, ks. Hankekumppanit-sivu.

Lisätietoa

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai CINEA ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

Päivitetty viimeksi 18.5.2022