Punainen kovakuoriainen lahopuun rungolla.
Punahärö. Kuva: Teemu Rintala.

Ajankohtaista

Korpikolvalle lahopuuta lisää
Kuhmossa ja Sotkamossa korpikolva ja monet muuta lajit saavat lisää elinympäristöjä, kun tuotamme lisää lahopuuta. Tiedote 29.1.2021.

Metsähallitus <3 Humak. Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ponnistukset ovat tärkeitä hankkeen viestin viemisessä eteenpäin. Lue lehtori Johanna Muhosen summaus, mitä kaikkea Beetles LIFE -hankkeessa onkaan jo saatu aikaan. Linkki blogitekstiin (humak.fi)

Minne menet korpikolva? Kerroimme lasten oikeuksien päivänä Beetles LIFE -hankkeen satukirjasta, jonka voi lukea ja kuunnella ilmaiseksi verkossa. Lue tiedotteemme (luontoon.fi) ja ota satukirja haltuusi pdf-muodossa (2 128 kt).

Harvinaiset punahäröt ovatkin linssiluteita! Humakin opiskelijat kävivät kertomassa MTV3-kanavan Mika Tommolalle, mistä hankkeessa ja Biisisanoittamo-kisassa on kyse. Katso ja ennen kaikkea kuuntele: mtv.fi Uutisaamu.

Pieni askel ihmiselle, iso harppaus karismaattisille kovakuoriaisille!

Beetles-LIFE on monipuolinen suojeluhanke. Se auttaa kahdeksaa kovia kokenutta kovakuoriaislajia ja ennen kaikkea niiden elinympäristöä, jossa elää satoja, tuhansia muitakin lajeja. Kerromme hankkeemme sankarilajeista taiteen, kasvatuksen, median ja leikkimisen avulla.

Kohdelajien elinympäristöjen hoito auttaa myös satoja muita metsälajeja ja turvaa luonnon monimuotoisuutta. Lajikirjostamme lähes puolet on hyönteisiä – ne ovat korvaamattoman tärkeitä ravintoketjussa ja ekosysteemin toiminnassa.

Kohdelajit ovat punahärö, korpikolva, lahokapo, kaskikeiju, havuhuppukuoriainen, mäntyhuppukuoriainen, haavansahajumi ja palolatikka. Ne ovat herkkiä metsäluonnon indikaattorilajeja: ne ilmentävät hyvin metsäluonnon tilaa ja toimivat samalla luonnonsuojelun mittarina.

Tätä me teemme – hankkeen tärkeimmät tavoitteet

Elinympäristöjen kunnostusta

 • Ennallistamme metsiä polttamalla 16 suojelualueella
 • Ennallistamme puustoisia soita viidelle suojelualueella
 • Lisätäämme lahopuuta kahdelle suojelualueella
 • Tuemme haapaluun uusiutumista neljälle suojelualueella

Suojelua

 • Kohdelajien suojelusuunnitelmat
 • Metsien ja puustoisten soiden ennallistamissuunnitelmia ja lajisto- sekä kulttuuriperintöinventointeja 26 suojelualueella ympäri Suomen
 • Ennallistamiskohteiden ja kohdelajien seurantoja

Tietoutta

 •  Seuraamme hankkeen sosio-ekonomisia vaikutuksia
 • Yhdistämme taidetta ja tiedettä viestimiseen lajisuojelusta ja luonnon monimuotoisuudesta
 • Järjestämme tarinallisia tapahtumia nuorille ja lapsiperheille
 • Uudistetaan Kolin kansallispuiston retkeilyrakenteita
 • Koulutamme metsäalan toimijoita ja metsänomistajia luonnon monimuotoisuudesta
 • Avaa posterimme! (pdf)!

Hankkeen rahoitus ja toiminta-aika

Hankkeen budjetti on 2,69 milj.€, josta 60 % (1,6 milj.€) on EU:n LIFE Luonto -ohjelmasta saatavaa rahoitusta.

Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2018–31.7.2023.

Hanke toimii kahdeksan maakunnan (Etelä-Savon, Hämeen, Kainuun, Keski-Suomen Lapin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon) alueella yhteensä 26 kohdealueella.

Yhteystiedot

Hanketta vetää Metsähallitus, Luontopalvelut.

Projektipäällikkö Ville Vuorio
puh. 0206 39 4155, ville.vuorio@metsa.fi

Kumppaneita on Metsähallituksen lisäksi neljä, ks. Hankekumppanit-sivu.

Lisätietoa

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai EASME ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

Päivitetty viimeksi 29.1.2021