Punainen kovakuoriainen lahopuun rungolla.
Punahärö. Kuva: Teemu Rintala.

Ajankohtaista

Metsää poltetaan Teijon kansallispuistossa – paloalueille voi pörrätä jopa satoja hyönteislajeja (11.5.2023, luontoon.fi)

Kartoitukset paljastivat taas Suomelle uusia ja yllättäviä hyönteislajeja (tiedote 25.4.2023)

Miten Beetles Life -kohdelajit ja muut hyönteiset voi ottaa huomioon metsätaloudessa?

Luonnonhoito uhanalaisten hyönteisten tukena -opas on julkaistu (julkaisut.metsa.fi)

Pieni askel ihmiselle, iso harppaus karismaattisille kovakuoriaisille!

Beetles LIFE on monipuolinen suojeluhanke. Se auttaa kahdeksaa kovia kokenutta kovakuoriaislajia ja ennen kaikkea niiden elinympäristöä, jossa elää satoja, tuhansia muitakin lajeja. Kerromme hankkeemme sankarilajeista taiteen, kasvatuksen, median ja leikkimisen avulla.

Kohdelajien elinympäristöjen hoito auttaa myös satoja muita metsälajeja ja turvaa luonnon monimuotoisuutta. Lajikirjostamme lähes puolet on hyönteisiä – ne ovat korvaamattoman tärkeitä ravintoketjussa ja ekosysteemin toiminnassa.

Kohdelajit ovat punahärö, korpikolva, lahokapo, kaskikeiju, havuhuppukuoriainen, mäntyhuppukuoriainen, haavansahajumi ja palolatikka. Ne ovat herkkiä metsäluonnon indikaattorilajeja: ne ilmentävät hyvin metsäluonnon tilaa ja toimivat samalla luonnonsuojelun mittarina.

Tätä me teemme – hankkeen tärkeimmät tavoitteet

Elinympäristöjen kunnostusta

  • Ennallistamme metsiä polttamalla 16 suojelualueella
  • Ennallistamme puustoisia soita viidelle suojelualueella
  • Lisätäämme lahopuuta kahdelle suojelualueella
  • Tuemme haapaluun uusiutumista neljälle suojelualueella

Suojelua

  • Kohdelajien suojelusuunnitelmat
  • Metsien ja puustoisten soiden ennallistamissuunnitelmia ja lajisto- sekä kulttuuriperintöinventointeja 26 suojelualueella ympäri Suomen
  • Ennallistamiskohteiden ja kohdelajien seurantoja

Tietoutta

Hankkeen rahoitus ja toiminta-aika

Hankkeen budjetti on 2,69 milj.€, josta 60 % (1,6 milj.€) on EU:n LIFE Luonto -ohjelmasta saatavaa rahoitusta.

Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2018–31.7.2023.

Hanke toimii kahdeksan maakunnan (Etelä-Savon, Hämeen, Kainuun, Keski-Suomen Lapin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon) alueella yhteensä 26 kohdealueella.

Yhteystiedot

Hanketta vetää Metsähallitus, Luontopalvelut.

Projektipäällikkö Viliina Evokari
puh. 0206 39 4047; viliina.evokari@metsa.fi

Kumppaneita on Metsähallituksen lisäksi neljä, ks. Hankekumppanit-sivu.

Hanketapahtumia ja -tiedotteita

Lisätietoa

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai CINEA ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

Päivitetty viimeksi 11.5.2023