Julkaistu 29.1.2021

Kuhmossa ja Sotkamossa tuotetaan lahopuuta uhanalaisen kovakuoriaisen hyväksi

Metsähallitus lisää Beetles LIFE -hankkeessa lahopuun määrää kahdella Natura-alueella sekä metsätalouden monikäyttömetsässä Kuhmossa ja Sotkamossa. Lahopuuta tuotetaan kaatamalla isokokoisia kuusia moottorisahalla sekä kaivinkoneella. Kaadetut puut hyödyttävät vaarantunutta kovakuoriaista, korpikolvaa.

Korpikolva elää maahan kaatuneilla kuolleilla kuusilla, usein puronvarsilla tai painanteissa sijaitsevissa korpimetsissä. Konetyönä tehtävällä lahopuun lisäyksellä jäljitellään myrskyn aiheuttamaa puiden kuolemista, ja puut kaatuvat juuripaakun kera. Työ hyödyttää myös muita lahopuusta riippuvaisia lajeja.

kovakuoriainen kaarnan päällä
Korpikolva. Kuva: Teemu Rintala.

Kohdealueina ovat Hiidenportin ja Teerisuo–Lososuon Natura-alueet sekä näiden väliin jäävä metsätalouden monikäyttömetsä, joka on suojeltu alue-ekologian keinoin. Metsiköt on aikoinaan määritelty luontoarvojensa vuoksi taloustoiminnan ulkopuolelle, mutta niillä voidaan edelleen parantaa uhanalaisten lajien elinoloja tekemällä luonnonhoitoa. Kohteena olevissa metsissä on menneisyydessä tehty puuston poimintahakkuita, mistä syystä lahopuun jatkumo on heikentynyt. 

Beetles LIFE on Metsähallituksen Luontopalvelujen hallinnoima hanke, jota rahoitetaan EU:n LIFE Luonto -ohjelmasta. Hankkeen tavoitteena on auttaa kahdeksaa uhanalaista kovakuoriaislajia ja niiden elinympäristöjä, joissa elää tuhansia muitakin lajeja.

Lisätietoja:

Suojelubiologi Mervi Laaksonen, Metsähallituksen Luontopalvelut, mervi.laaksonen@metsa.fi;  p. 0206395099

Tiimiesimies Jussi Moilanen, Metsähallitus Metsätalous Oy, jussi.moilanen@metsa.fi; p. 0206296313.

Beetles LIFE -hanke

Beetles LIFE -hankkeen tunnuskuva, piirrettyjä kovakuoriaisia
EU:n LIFE-tunnus.
Natura 2000 -tunnus.