Metsästys valtion mailla

Metsästys on Suomessa suosittu ja yleisesti hyväksytty harrastus. Valtion alueet ovat laajasti eränkävijöiden käytössä. Joka vuosi niillä metsästetään ja kalastetaan arviolta lähes kaksi miljoonaa päivää. Metsästysluvista saaduilla tuloilla hoidetaan riistamaita.

Hyvinvointia metsästämässä

Yli 90 prosenttia valtion alueilla metsästävistä kokee harrastuksensa parantavan heidän hyvinvointiaan. Lisäksi eränkäynti tuottaa työpaikkoja metsästysalueiden lähistölle. Yksi alue, jolla voi pyytää sekä pienriistaa että suurriistaa, tuottaa keskimäärin 1,5 henkilötyövuotta lähialueen yrityksiin.

Kanalintu riekko seisoo varpujen seassa maassa syksyllä.
Riekko ruskan seassa Lapissa. Kuva Juha Kaipainen.

Metsästysasioista huolehtii Metsähallituksen Eräpalvelut, jota johtaa erätalousjohtaja. Riistamaiden hoitoa Eräpalvelut tekee yhdessä Metsähallitus Metsätalous Oy:n työntekijöiden kanssa. Lupien hinnat vahvistaa maa- ja metsätalousministeriö.

Metsästäjät antavat jokaisesta luvastaan saalispalautteen, mikä varmistaa metsästyksen kestävän suunnittelun. Jokaisen pienriista-alueen luvat määritellään joka vuosi tuoreiden riistalaskentojen perusteella. Enimmäiskiintiö määritellään erätalousjohtajan kiintiöpäätöksessä.

Lisätietoa