Vanhojen metsien suojelualueet

Tehokkaan metsätalouden seurauksena vanhat metsät ovat harvinaisia. Ne ovat kuitenkin merkittäviä luonnon monimuotoisuudelle. Varsinkin Suomen eteläpuoliskossa on vähän vanhoja luonnontilaisia metsiä ja paljon talousmetsää.

Aarniometsä on luonnontilainen vanha metsä. Tunnusomaisia sille ovat eri-ikäiset puut, lahopuiden runsaus ja jatkuvat pienipiirteiset muutokset. Usein siellä on myös vanhoja lehtipuita.

Vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluu kaikkiaan noin 3 200 km². Jo perustetuista suojelualueista 77 on Metsähallituksen alueilla ja niiden yhteispinta-ala on noin 86 km².

Vanhojen metsien suojelualueiden perustaminen muualle kuin valtionmaille toteutetaan ostoin, maanvaihdoin tai rahallisin korvauksin.

Vanhojen metsien suojelualueilla voi liikkua jokaisenoikeuksin, mutta leiriytyminen ja tulenteko on rauhoitusmääräyksissä kielletty.