Kainuun alue-ekologisen verkoston päivitys valmistui

Alue-ekologisen verkoston ajantasaistaminen Kainuun alueella alkoi syyskuussa 2017. Työ pohjautuu vuonna 2015 valmistuneen Itä-Lapin pilottihankkeeseen, jossa alue-ekologisen tarkastelun periaatteet uusittiin ja laadittiin menetelmäkuvaus alue-ekologisen verkoston yhtenäistämiseksi ja ajantasaistamiseksi.

Kainuun hankkeen aloitusseminaari sekä sidosryhmätilaisuudet paikallisissa yhteistyöryhmissä järjestettiin Suomussalmella ja Kuhmossa. Näiden lisäksi Puolustusvoimille, Rajavartiolaitokselle, porotalouden ja matkailun toimijoille järjestettiin erikseen yhteisiä tapaamisia, joissa he toivat näkemyksiään huomioitavaksi. 

Palautetta metsien hoidosta, luonto- ja maisemakohteita tai muita huomioitavia kohteita on voinut kuka tahansa käydä ilmoittamassa karttapohjaisessa kyselyssä. Ilmoitetut kohteet on tarkastettu paikkatietoaineistoista ja tarvittaessa maastossa. Kyselyssä saatuja kohteita on lisätty paikkatietojärjestelmään tarkastusten pohjalta. 

Suunnitelma valmistui keväällä 2020. 

Alue-ekologista verkostoa voi tarkastella Metsähallituksen ylläpitämässä Retkikartta.fi -palvelussa.