Keski-Pohjanmaalle ja Oulun seudulle suojelualueita

Pohjois-Pohjanmaalle Oulun seudulle sekä Etelä-Lappiin ollaan perustamassa luonnonsuojelualueita. Samanaikaisesti aloitettu suojelualueiden perustaminen Keski-Pohjanmaalle on suoritettu loppuun, Suunnitteluun on sisältynyt kaikkiaan n. 120 aluetta, yhteispinta-alaltaan on n. 85 000 hehtaaria. Pinta-alasta 32 000 ha on merenrannikon vesialueita. Suojeltavat kohteet ovat kokonaan valtion omistamia, jo aikaisemmin luonnonsuojelutarkoituksiin osoitettuja alueita.

Keski-Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaan perustettavat luonnonsuojelualueet, yhteensä 15 100 ha olivat lausunnolla helmikuussa 2021. Asian käsittely on saatu päätökseen ja 31.3.2022 hyväksytyt valtioneuvoston ja ympäristöministeriön asetukset tulivat voimaan 1.5.2022.

Valtioneuvoston asetuksella perustetut luonnonsuojelualueet, Keski-Pohjanmaa

Ympäristöministeriön asetuksella perustetut alueet, Keski-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan säädösvalmistelupaketti on teknisistä syistä jaettu neljään osaan. Ensimmäisenä lausunnolle avautuivat Oulun ja lähikuntien alueelle 47 kohdetta yhteispinta-alaltaan noin 36 560 hehtaaria. Jatkossa valmistuu samaa aluetta koskien vuosina 2018-2021 valtiolle luonnonsuojelualueiksi hankittujen/osoitettujen kohteiden hankekokonaisuus. Siihen sisältyvät Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan mukaiset valtion suojelukohteet sekä ELY-keskuksen hankkimia METSO-alueita. Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan merialueella sijaitsevat suojelukohteet kohteet muodostavat erillisen suunnittelukokonaisuuden. Vuosina 2022–2023 toteutetaan Koillismaan eli Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kohteet.

Vuonna 2021 lausunnolla olleet Oulun ja lähikuntien kohteet sijaitsevat seuraavissa kunnissa:
Ii, Oulu, Hailuoto, Muhos, Utajärvi, Vaala, Tyrnävä, Liminka, Lumijoki, Siikajoki, Raahe, Pyhäjoki, Kalajoki ja Reisjärvi.

Sijaintikartta ja kohdekartat ovat pdf-tiedostoja (203-1943 kt).

Valtioneuvoston asetuksella perustettavat luonnonsuojelualueet, Oulu ja lähiseudut

Näytä sivu

Hailuodon yleiskartta
1a Hailuodon lsa
1b Hailuodon lsa
1c Hailuodon lsa
1d Hailuodon lsa
1e Hailuodon lsa
2 Kusisuon lsa
3 Viitaojanlatvasuon lsa
4 Jäkälänevan lsa
5 Kaakkurinevan lsa
6a Liminganlahden lsa
6b Liminganlahden lsa
7 Revonnevan–Ruonnevan lsa
8 Haarasuon lsa
9 Lintusuon lsa
10 Löytösuon–Karpassuon–Reikäsuon lsa
11 Päijänne-Välisuon ja Ruostesuon lsa
12 Räkäsuon lsa
13 Hillikkosuon lsa
14 Häyrisenniemen–Purjekarin lsa
15 Ison Kalliosuon ja Satamosuon lsa
16 Kalliomaan lsa
17 Kiimingin lettojen lsa
18 Kummunlampien ja Uikulanjärven lsa
19 Pilpasuon lsa
20 Poikainlampien–Karhusuon lsa
21 Torvensuon–Viidansuon lsa
22 Virvikkosuon lsa
23 Värkkisuon lsa
24 Pitkäsnevan lsa
25 Hummastin lsa
26 Olkijokisuun–Pattijoen pohjoishaaran lsa
27 Siikajoen lintuvesien lsa
28 Etelä-Sydänmaan lsa
29 Akannevan–Rimmennevan lsa
30 Huhtanevan–Luminevan lsa
31 Iso Särkisuon lsa
32 Niittysuon–Siiransuon lsa
33 Painuanlahden lsa

Ympäristöministeriön asetuksella perustettavat alueet, Oulu ja lähiseudut

1 Iijoen suiston lsa
2 Koirasuon lsa
3 Mursunjärven lsa
4 Kempeleenlahden lsa
5 Jussinojanmetsän lsa
6 Alatalon lsa
7 Lähdenevan lsa
8 Vaippanevan lsa
9 Viitajärven lsa
10 Vilmingon lsa
11 Lehtomaan lsa
12 Latvakankaan lsa
13 Manamansalon lsa
14 Oulujärven lintusaarten lsa

Lisätietoja

Lainsäädäntöneuvos Leila Suvantola, ympäristöministeriö, p. 029 525 0433, leila.suvantola(at)ym.fi

Erikoissuunnittelija Ari Meriruoko, Metsähallitus, Luontopalvelut, p. 0400 211 074; ari.meriruoko@metsa.fi