Keski-Pohjanmaalle ja Oulun seudulle perusteilla suojelualueita

Keski-Pohjanmaalle, Pohjois-Pohjanmaalle Oulun seudulle sekä Etelä-Lappiin ollaan perustamassa luonnonsuojelualueita. Suunnittelussa on kaikkiaan n. 120 aluetta, yhteispinta-alaltaan on n. 85 000 hehtaaria. Pinta-alasta 32 000 ha on merenrannikon vesialueita. Suojeltavat kohteet ovat kokonaan valtion omistamia, jo aikaisemmin luonnonsuojelutarkoituksiin osoitettuja alueita.

Pohjois-Pohjanmaan säädösvalmistelupaketti on teknisistä syistä jaettu neljään osaan. Ensimmäisenä lausunnolle avautuu Oulun ja lähikuntien alueelle 47 kohdetta yhteispinta-alaltaan noin 36 560 hehtaaria. Jatkossa valmistuu samaa aluetta koskien vuosina 2018-2021 valtiolle luonnonsuojelualueiksi hankittujen/osoitettujen kohteiden hankekokonaisuus. Siihen sisältyvät Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan mukaiset valtion suojelukohteet sekä ELY-keskuksen hankkimia METSO-alueita. Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan merialueella sijaitsevat suojelukohteet kohteet muodostavat erillisen suunnittelukokonaisuuden. Vuosina 2022-2023 toteutetaan Koillismaan eli Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kohteet.

Pohjois-Pohjanmaa

Ympäristöministeriön lausuntopyyntö 20.10-10.12.2021 (ym.fi).
Lausuntoja voi antaa 10.12.2021 saakka lausuntopalvelu.fi-sivustolla.

Lausuntopyyntö koskee seuraavien kuntien alueella olevia kohteita
Ii, Oulu, Hailuoto, Muhos, Utajärvi, Vaala, Tyrnävä, Liminka, Lumijoki, Siikajoki, Raahe, Pyhäjoki, Kalajoki ja Reisjärvi.

Sijaintikartta ja kohdekartat ovat pdf-tiedostoja (203-1943 kt).

Valtion omistamia, suojeluun varattuja alueita voi tarkemmin tutkia Retkikartta-palvelussa käyttämällä karttatasoa ”Muut suojelualueet”, kohdassa Suojelu- ja retkeilyalueet (retkikartta.fi).

Valtioneuvoston asetuksella perustettavat luonnonsuojelualueet

Hailuodon yleiskartta
1a Hailuodon lsa
1b Hailuodon lsa
1c Hailuodon lsa
1d Hailuodon lsa
1e Hailuodon lsa
2 Kusisuon lsa
3 Viitaojanlatvasuon lsa
4 Jäkälänevan lsa
5 Kaakkurinevan lsa
6a Liminganlahden lsa
6b Liminganlahden lsa
7 Revonnevan–Ruonnevan lsa
8 Haarasuon lsa
9 Lintusuon lsa
10 Löytösuon–Karpassuon–Reikäsuon lsa
11 Päijänne-Välisuon ja Ruostesuon lsa
12 Räkäsuon lsa
13 Hillikkosuon lsa
14 Häyrisenniemen–Purjekarin lsa
15 Ison Kalliosuon ja Satamosuon lsa
16 Kalliomaan lsa
17 Kiimingin lettojen lsa
18 Kummunlampien ja Uikulanjärven lsa
19 Pilpasuon lsa
20 Poikainlampien–Karhusuon lsa
21 Torvensuon–Viidansuon lsa
22 Virvikkosuon lsa
23 Värkkisuon lsa
24 Pitkäsnevan lsa
25 Hummastin lsa
26 Olkijokisuun–Pattijoen pohjoishaaran lsa
27 Siikajoen lintuvesien lsa
28 Etelä-Sydänmaan lsa
29 Akannevan–Rimmennevan lsa
30 Huhtanevan–Luminevan lsa
31 Iso Särkisuon lsa
32 Niittysuon–Siiransuon lsa
33 Painuanlahden lsa

Ympäristöministeriön asetuksella perustettavat alueet

1 Iijoen suiston lsa
2 Koirasuon lsa
3 Mursunjärven lsa
4 Kempeleenlahden lsa
5 Jussinojanmetsän lsa
6 Alatalon lsa
7 Lähdenevan lsa
8 Vaippanevan lsa
9 Viitajärven lsa
10 Vilmingon lsa
11 Lehtomaan lsa
12 Latvakankaan lsa
13 Manamansalon lsa
14 Oulujärven lintusaarten lsa

Keski-Pohjanmaa

Sijaintikartta ja kohdekartat ovat pdf-tiedostoja.

Valtioneuvoston asetuksella perustettavat luonnonsuojelualueet

1 Hötölamminneva
2 Kotkanneva–Metsolamminneva
3 Linjalamminkangas
4 Taskuneva
5 Eteläneva–Viitasalonneva–Seljäsenneva
6 Ritaneva–Vipusalonneva–Märsynneva
7 Viitajärvi
8 Vionneva
9 Hanhilahti
10 Kiimaneva–Iso Köyrisenneva
11 Kåtölandet
12 Laajalahti
13 Lähdeneva
14 Vattajanniemi
15 Isoneva
16 Lehtosenjärvi
17 Lestijoen yläjuoksu
18 Salmela
19 Katajakorpi
20 Kivineva
21 Räyringin lehdot
22 Viisteenneva

Ympäristöministeriön asetuksella perustettavat alueet

1 Alitalo
2 Huminakangas
3 Mäntylä
4 Isosaaren tulvalehto
5 Pentinneva
6 Vähähärven lehto ja Ruotsalon letot
7 Iso Ristineva – Pikku Ristineva
8 Iso-Ruonanen
9 Lepohaka
10 Lestijärven saaret
11 Elämäinen
12 Tamppikoski
13 Valkiaisenharju
14 Sulkaharju
15 Ylitalo
16 Ämmänkangas

Lisätietoja

  • Lainsäädäntöneuvos Leila Suvantola, ympäristöministeriö, p. 029 525 0433, leila.suvantola(at)ym.fi
  • Erikoissuunnittelija Ari Meriruoko, Metsähallitus, Luontopalvelut, p. 0400 211 074; ari.meriruoko@metsa.fi