Keski-Pohjanmaalle ja Oulun seudulle perusteilla suojelualueita

Keski-Pohjanmaalle, Pohjois-Pohjanmaalle Oulun seudulle sekä Etelä-Lappiin ollaan perustamassa luonnonsuojelualueita. Suunnittelussa on kaikkiaan n. 120 aluetta, yhteispinta-alaltaan on n. 85 000 hehtaaria. Pinta-alasta 32 000 ha on merenrannikon vesialueita. Suojeltavat kohteet ovat kokonaan valtion omistamia, jo aikaisemmin luonnonsuojelutarkoituksiin osoitettuja alueita.

Säädösvalmistelupaketti on teknisistä syistä jaettu kolmeen osaan, lausuntokierroksella ovat olleet Keski-Pohjanmaan maakunnan alueella sijaitsevat kohteet lukuun ottamatta aluetta Kokkolan saaristo. Seuraavaksi lausunnolle lähtee Oulun seudun mantereella sijaitsevien kohteiden suunnittelukokonaisuus. Merialueella sijaitsevat kohteet valmistellaan kolmannessa osassa.

Sijaintikartta ja kohdekartat ovat pdf-tiedostoja.

Valtioneuvoston asetuksella perustettavat luonnonsuojelualueet

1 Hötölamminneva
2 Kotkanneva–Metsolamminneva
3 Linjalamminkangas
4 Taskuneva
5 Eteläneva–Viitasalonneva–Seljäsenneva
6 Ritaneva–Vipusalonneva–Märsynneva
7 Viitajärvi
8 Vionneva
9 Hanhilahti
10 Kiimaneva–Iso Köyrisenneva
11 Kåtölandet
12 Laajalahti
13 Lähdeneva
14 Vattajanniemi
15 Isoneva
16 Lehtosenjärvi
17 Lestijoen yläjuoksu
18 Salmela
19 Katajakorpi
20 Kivineva
21 Räyringin lehdot
22 Viisteenneva

Ympäristöministeriön asetuksella perustettavat alueet

1 Alitalo
2 Huminakangas
3 Mäntylä
4 Isosaaren tulvalehto
5 Pentinneva
6 Vähähärven lehto ja Ruotsalon letot
7 Iso Ristineva – Pikku Ristineva
8 Iso-Ruonanen
9 Lepohaka
10 Lestijärven saaret
11 Elämäinen
12 Tamppikoski
13 Valkiaisenharju
14 Sulkaharju
15 Ylitalo
16 Ämmänkangas

Myöhemmin lausunnolle lähtevien kohteiden sijainti

Pohjois-Pohjanmaa:
Ii, Oulu, Hailuoto, Muhos, Utajärvi, Vaala, Tyrnävä, Liminka, Lumijoki, Siikajoki, Raahe, Pyhäjoki, Kalajoki ja Reisjärvi.

Lappi, Perämeren rannikon alueita:
Simo, Kemi, Tornio

Lisätietoja

  • Lainsäädäntöneuvos Leila Suvantola, ympäristöministeriö, p. 029 525 0433, leila.suvantola(at)ym.fi
  • Erikoissuunnittelija Ari Meriruoko, Metsähallitus, Luontopalvelut, p. 0400 211 074; ari.meriruoko@metsa.fi