Tulentekoon tarvittavat luvat

Maastossa liikuttaessa on suositeltavaa käyttää mieluummin retkikeitintä kuin avotulta. Avotulta tehtäessä tulee käyttää merkittyjä ja huollettuja tulentekopaikkoja aina, kun se on mahdollista. Tulenteko muualla kuin siihen osoitetulla paikalla vaatii maanomistajan luvan.

Metsähallitus on päätöksellään antanut yleisen luvan tulentekoon maastossa valtion mailla Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Pohjois-Karjalassa. Tulentekoon voi käyttää maassa olevia kuivia oksia, risuja ja pieniä juurakoita. Mikäli alle puolen kilometrin sisällä on huollettu tulipaikka, täytyy tulistelun tapahtua siellä.

Luonnonsuojelualueilla, joille on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma tai annettu järjestyssääntö, noudatetaan tulenteossa sitä, mitä näihin suunnitelmiin ja sääntöihin on linjattu. Esimerkiksi useimmissa kansallispuistoissa tulenteko on sallittu vain huolletuilla tulentekopaikoilla. Paikat on merkitty retkeilykarttoihin. Rajoitusosilla tulenteko ei ole sallittua.

Karttapalvelumme Retkikartta.fi näyttää valtion maille sijoittuvat retkeilyreitit, kohteet ja retkeilijän palvelurakenteet (retkikartta.fi)

Ruohikko- ja metsäpalovaroituksen aikana avotulenteko kaikilla alueilla kielletty

Avotulenteko on kielletty myös silloin, kun olosuhteet kuivuuden, kovan tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon vaara on ilmeinen. Edellä mainitut rajoitukset koskevat kaikkia avoimia tulentekopaikkoja. Metsäpalovaroituksen aikana tulen voi kuitenkin tehdä tupien ja keittokatosten hormillisiin tulisijoihin.

Lisätietoa