Arvoliittolaisuus

Metsähallituksen sponsorointi ja arvoliittolaisuus perustuu organisaation arvoihin, vastuullisuusohjelmaan ja strategiaan. Sponsorointi- ja arvoliittolaisuuskohteet jakautuvat kolmeen teemaan, jotka ovat: 

  • Suomen suurin liikuntapaikka  
  • Ylisukupolvisuus, lapset ja nuoret  
  • Innovaatiot, tulevaisuus  

Metsähallituksen mailla ja vesillä pidetään myös paljon erilaisia tapahtumia, joihin tarvitaan Metsähallituksen lupa. Lupaehtoihin kirjataan Metsähallituksen brändin näkyminen tapahtumissa.   

Sponsoroinnin ja yhteistyön tavoitteena on pitkäjänteinen arvoliittolaisuus, joka mahdollistaa Metsähallitukselle yhtenäisen ja linjakkaan näkyvyyden. 

Yhteydenotot

Kristiina Vuopala

Yhteyspäällikkö

Metsähallitus
Konsernitoiminnot
PL 8016 (Ounasjoentie 6)
96101 Rovaniemi

Puh. 0206397695