Värdepartner

Forststyrelsens sponsring och värdepartnerskap grundar sig på organisationens värden, program för samhällsansvar och strategi. Sponsrings- och värdepartnerobjekten är fördelade på följande tre teman:

  • Finlands största idrottsplats
  • Från generation till generation, barn och unga
  • Innovationer, framtiden

I Forststyrelsens mark- och vattenområden ordnas också många olika evenemang som kräver Forststyrelsens tillstånd. I tillståndsvillkoren inkluderas att Forststyrelsens varumärke ska vara synligt under evenemangen.

Syftet med sponsringen och samarbetet är att bygga upp ett långsiktigt värdepartnerskap som gör det möjligt att marknadsföra Forststyrelsen på ett enhetligt och stilrent sätt.

Kontakt:

Liina Aulin

Kommunikationsdirektör

Forststyrelsen
Koncernfunktioner
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Puh. +358407709400

Executiv assistent: Annina Ranta-aho, tel. +358403540515