Värdepartner

Forststyrelsens sponsring och värdepartnerskap grundar sig på organisationens värden, program för samhällsansvar och strategi. Sponsrings- och värdepartnerobjekten är fördelade på följande tre teman:

  • Finlands största idrottsplats
  • Från generation till generation, barn och unga
  • Innovationer, framtiden

I Forststyrelsens mark- och vattenområden ordnas också många olika evenemang som kräver Forststyrelsens tillstånd. I tillståndsvillkoren inkluderas att Forststyrelsens varumärke ska vara synligt under evenemangen.

Syftet med sponsringen och samarbetet är att bygga upp ett långsiktigt värdepartnerskap som gör det möjligt att marknadsföra Forststyrelsen på ett enhetligt och stilrent sätt.

Kontakt:

Kristiina Vuopala

Kontaktchef

Forststyrelsen
Koncernfunktioner
PL 8016 (Ounasjoentie 6)
96101 Rovaniemi

Puh. 0206397695