Lediga platser

Vi på Forststyrelsen befrämjar morgondagen.

I hållbart skötta skogar producerar vi förnybara råvaror för att ersätta fossila råvaror och gör det möjligt att njuta av naturen genom utflykter, stugliv, jakt och fiske. Vi skapar lösningar för en mer ansvarsfull framtid: förnybar energi och hållbar turism. Vårt arbete ger miljontals människor glädje, hälsa och välbefinnande. Vårt arbete är utspritt. Vi verkar på kontor och utanför dem, från norr till söder, öster till väster, på land och till havs, på en tredjedel av Finlands yta.

Vi värnar om en mångsidig arbetsplats. Vårt välbefinnande uppstår genom kompetens, samarbete, förtroende och uppskattning för varandra. I arbetsgemenskapen säkerställer vi ett jämlikt bemötande och förstår och beaktar också varandras livssituationer. Vi uppmuntrar varandra vidare. Goda interaktionsfärdigheter, förmåga att planera och leda det egna arbetet samt nyfikenhet och flexibilitet hjälper oss att nå våra gemensamma mål.

I vår uppgift samordnar vi olika mål genom att lyssna på och diskutera med våra kunder och intressentgrupper. I vårt arbete utnyttjar vi information som vi samarbetar både i hemlandet och internationellt för att utöka. Vi är en effektiv och ansvarsfull del av samhället. För oss är det viktigt vad vi gör och hur vi skapar lösningar för en hållbar framtid. Vi arbetar för naturens, människornas och samhällets bästa.

Framtiden bygger på dagens val och handlingar. Vi vill att alla, även kommande generationer, ska ha möjlighet att njuta av naturen och det värde den skapar. Det arbetar vi för varje dag.  

Lediga platser 

Vi använder ett rekryteringssystem där arbetssökande lämnar arbetsansökningar elektroniskt. Var extra noga med att din e-postadress är korrekt, eftersom den är viktig när vi vill kontakta dig.  

Vi rekryterar personal endast för utannonserade jobb. Öppna arbetsansökningar beaktas inte. Vi informerar också om våra praktikplatser i rekryteringssystemet.

Vi är en statlig organisation och följer därför lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet i vår rekrytering.  

Du hittar alla lediga platser, sommarjobb och praktikplatser vid Forststyrelsen via länken nedan.