Lediga platser

Vid Forststyrelsen arbetar vi för naturresurserna och välbefinnandet på ett sätt som är betydelsefullt för samhället.

Var där ditt hjärta är 

Vi har fyrtio verksamhetsställen och erbjuder möjlighet till distansarbete – och vårt viktigaste kontor är såklart naturen. Vid Forststyrelsen arbetar totalt cirka 1 200 personer som är experter inom sitt fackområde på olika håll i Finland. 

Mångfald i naturen och på arbetsplatsen 

Vi uppskattar kompetens och mångfald, så vi använder oss ibland av anonym rekrytering och positiv särbehandling. Utöver yrkesutbildade personer inom skogs- och naturbranschen har vi också till exempel kundtjänstmedarbetare, jurister, försäljningsförhandlare och ekonomer som arbetar med naturresurserna.  

Du är inte ensam på vägen 

Vi hjälper i planeringen av karriärvägar och erbjuder utvecklingsmöjligheter. Lönen bestäms av hur krävande arbetet är och av en bedömning av arbetsinsatsen. Dessutom får personalen många förmåner med anknytning till motion och kultur, hälsovård och fritidssysselsättningar. 

Lediga platser 

Vi använder ett rekryteringssystem där arbetssökande lämnar arbetsansökningar elektroniskt. Var extra noga med att din e-postadress är korrekt, eftersom den är viktig när vi vill kontakta dig.  

Vi rekryterar personal endast för utannonserade jobb. Öppna arbetsansökningar beaktas inte. Vi informerar också om våra praktikplatser i rekryteringssystemet. Mer information om praktikplatserna får du dessutom av resultatenheternas chefer.

Vi är en statlig organisation och följer därför lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet i vår rekrytering.  

Du hittar alla lediga platser, sommarjobb och praktikplatser vid Forststyrelsen via länken nedan.