Friluftsliv i vår gemensamma natur

Forststyrelsen erbjuder mångsidiga möjligheter till friluftsliv runt om i Finland i statens områden. Oberoende av om du vill vandra, cykla, paddla eller skida hittar du säkert något lämpligt utflyktsmål. Du kan stanna för en vecka eller en dag. Många utflyktsmål har ett stort urval av service.

Utfärds- och naturstigar finns för alla slag av vandringar. På den här sidan presenteras allmänt den service för friluftsliv och vildmarksresor som Forststyrelsen kan erbjuda. Närmare information om den avgiftsfria servicen och om vilken service som finns att köpa hittar du på Forststyrelsens andra webbsidor.

Ansvarsfullt i naturen

Allemansrätten betyder, att man får vara och gå i Finlands natur utan markägarens tillstånd. I naturskyddsområdena som i nationalparker gäller inte allemansrätten som sådan.

Vad får man göra i naturen och vad inte?

Bekanta dig med allemansrätten (utinaturen.fi).

Kom ihåg: etikett i friluftslivet! (utinaturen.fi)

Service för alla

I många utflyktsmål finns det både avgiftsfri service av Forststyrelsen samt avgiftsbelagd service av företagare.

Nationalparkerna är stora naturskyddsområden, som samtidigt är natursevärdheter öppna för alla. Nationalparkernas huvudsakliga uppgift är att trygga naturens biologiska mångfald. Statens strövområden är avsedda för friluftsliv och annat rekreationsbruk. I Finland finns fem statliga strövområden som grundats utgående från lagen om friluftsliv. På strövområdena idkar man skogsbruk som tar hänsyn till rekreationsbruk.

Både nationalparker och strövområden passar för många slags friluftsliv. Forststyrelsen har byggt ut en mångsidig serviceutrustning för utfärdsbruk. På alla områden finns utprickade vandringsstigar, tältplatser, vindskydd, naturstigar och ofta också ett naturum. Också de rörelsehindrades behov har beaktats.

Det finns även många andra utflyktsmål på statens marker som lämpar sig t.ex. dagsutflykter. Naturumen är också goda utflyktsmål speciellt med barn. I Lapplands 12 stora vildmarksområden kan en erfaren vandrare gå eller skida. I ödemarksområden finns det inte service eller vägar. Naturreservaten är i allmänhet stängda för allmänheten och vanligen får man inte röra sig där utan skriftligt tillstånd. I vissa naturreservat får man emellertid vandra längs utprickade vandringsstigar.

Ansvarig för avgiftsfri service i alla ovannämnda utflyktsmål är Forststyrelsens Naturtjänster. Servicen infår i Forststyrelsens lagstadgade offentliga förvaltningsuppgifter.

Ett barn sittande på en tillgänglig stig av plankor vid en eldplats i Polcirkelns strövområde. Foto av Jaakko Posti.
Den tillgängliga eldplatsen i Polcirkelns strövområde passar för alla ålder. Foto av Jaakko Posti.

Mångbruksskogar som utflyktsmål

Forststyrelsens vida mångbrukskogar lämpar sig utmärkt för friluftsliv, om du söker områden där det inte nödvändigtvis finns utmärkta stigar och färdiga servicekonstruktioner för vandraren. I mångbruksskogarna kan du gå dina egna stigar och sitta ner för en vilopaus vid en lämplig tjärn eller sjö.

Mångbruksskogarna är också bra mål för bär- och svampplockning och passar för fiske och jakt. Skogsvägsnätet som upprätthålls för skogsbruket tjänar alla som rör sig i områdena.

Kulturarv som utflyktsmål

I våra områden finns det även många sevärdheter som berättar om människornas liv mitt i naturen ända från förhistoriska tid. Du hittar information om dem på utflyktsmålens websidor oh i utflyktskarta.fi.

Historiska objekt som utflyktsmål (utinaturen.fi)