Kommersiellt fiske på statens vattenområden

Statens vatten gör det möjligt att fiska kommersiellt i en stor del av Finland. För kommersiellt fiske behövs huvudsakligen ett separat tillstånd.

Inom Finlands ekonomiska zon och på statens allmänna vattenområden på havet berättigar en betald fiskevårdsavgift till kommersiellt fiske. Som undantag är fångstplatser för lax och öring som arrenderas.

I allmänna inlandsvattenområden krävs alltid ett särskilt tillstånd för kommersiellt fiske.

Jakt- och fiskeplaneraren i området beviljar tillståndet och ger mer information i frågor som berör kommersiellt fiske.