Stora möjligheter med havsvindkraften

Produktionstekniken för havsbaserad vindkraft utvecklas och lönsamheten förbättras, vilket gör att det blir allt vanligare runt om i världen. Havsbaserad vindkraft är en intressant form av förnybar energiproduktion även i Finland, där våra västra havsområde är väl lämpade för energibyggande.

Kontaktpersoner för havsbaserad vindkraft

Otto Swanljung

Direktör för vindkraftsverksamheten

Forststyrelsen
Forststyrelsen Fastighetsutveckling
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Puh. +358405601715

Ville Koskimäki

Vindkraft projektutvecklingschef

Forststyrelsen
Forststyrelsen Fastighetsutveckling
Veteraanikatu 9
90130 Uleåborg

Puh. +358405369582

Verksamhetsmodell

Vi konkurrerar om projekt på den internationella marknaden.

Skeden i projektutvecklingen

Att utveckla havsbaserad vindkraft är en lång process.

Projekter

Utvecklingen av havsbaserad vindkraft fortsätter i tre projekt och 2024 kommer vi att föra ut ytterligare två projekt på marknaden.