Stora möjligheter med havsvindkraften

Produktionstekniken för havsbaserad vindkraft utvecklas och lönsamheten förbättras, vilket gör att det blir allt vanligare runt om i världen. Havsbaserad vindkraft är en intressant form av förnybar energiproduktion även i Finland, där våra västra havsområde är väl lämpade för energibyggande.

Kontaktpersoner för havsbaserad vindkraft

Otto Swanljung

Direktör för vindkraftsverksamheten

Forststyrelsen
Forststyrelsen Fastighetsutveckling
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vanda

Puh. 0206394643

Ville Koskimäki

Vindkraft projektutvecklingschef

Forststyrelsen
Forststyrelsen Fastighetsutveckling
PL 81 (Veteraanikatu 9)
90130 Uleåborg

Puh. 0206394021

Verksamhetsmodell

Vi konkurrerar om projekt på den internationella marknaden.

Skeden i projektutvecklingen

Att utveckla havsbaserad vindkraft är en lång process.

Projekter

Vi kommer att lansera två nya projekt under 2023 och två projekt under 2024.