Kontaktuppgifter

OBS! Forststyrelsens personals personliga företagsnummer som börjar med 0206 har tagits ur bruk från och med början av 2024. I fortsättningen kan man ringa de anställda direkt till deras mobilnummer eller via telefonväxeln: 0206 39 4000 (meddelandet).

.

Kontaktuppgifter till räddningsverken

Här hittar du kontakterna 

Huvudkontor i Böle förvaltningscentrum i Helsingfors

Adress: Forststyrelsen, PB 80 (Semaforbron 12 C), 00521 Helsingfors

Växel: 0206 39 4000 (internationellt: +358 206 39 4000)
Samtalspriserna till nummer som börjar med 0206 är 0,00, snt/min  + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).

Verksamhetsställena har inga telefonnummer. Forststyrelsens växel kopplar samtalet vidare till en sakkunnig.

E-postadresser: fornamn.efternamn@metsa.fi

Officiell post: kirjaamo@metsa.fi
Forststyrelsen / Registratorskontor, PB 80, 00521 Helsingfors