Kontaktuppgifter

Kartan visar Forststyrelsens huvudkontor i Dickursby i Vanda.

Huvudkontor i Dickursby i Vanda

Adress: Forststyrelsen, PB 94 (Banvägen 11), 01301 Vanda

Växel: 0206 39 4000 (internationellt: +358 206 39 4000)
Samtalspriserna till nummer som börjar med 0206 är 0,00, snt/min  + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta). Telefonsamtalen spelas in för kvalitetskontroll och förbättring av kundtjänst.

E-postadresser: fornamn.efternamn@metsa.fi

Officiell post: Forststyrelsen / Registratorskontor, PB 94, 01301 Vanda, kirjaamo@metsa.fi