Turismsamarbete

Vi vill att alla ska ha tillgång till de upplevelser vår fantastiska natur erbjuder. Vi vill också att turismen ska vara ansvarsfull och hållbar. Vi sköter varumärket Finlands viktigaste detalj – naturen – och ansvarar för att naturen bevaras också för kommande generationer.

Turismen ökar och blir allt mer internationell, vilket framgår av bland annat att byggverksamheten som betjänar turismen blir livligare. Man söker ständigt lämpliga objekt för inkvartering och programtjänster i nya områden. Antalet besök i nationalparkerna och strövområden ökar betydligt.

Turism och friluftsliv är ett mycket viktigt verksamhetsfält för Forststyrelsen och det ses ur flera olika perspektiv i vår mångsidiga organisation:

  • Vi har ansvaret för turisminfrastrukturen i nationalparkerna och de övriga naturskyddsområdena samt i statens strövområden
  • Vi möjliggör jakt, fiske och terrängtrafik i statens mark- och vattenområden.
  • Vi planlägger, säljer och arrenderar ut tomter i statsägda områden till turismföretag och privatpersoner.
  • Våra mångbruksskogar erbjuder företagare och medborgare mängder av möjligheter. Merparten av turismverksamheten och turistlederna i statens markområden finns i våra skogsbruksområden.

Vårt mål är att utveckla tjänsterna i turistområdena på statens marker så att de skapar välbefinnande för både människor och företag: hälsa och välbefinnande för lokalbefolkning och turister, goda verksamhetsförutsättningar för företagare och ekonomisk välfärd för hela regionen. Vi anser att det är speciellt viktigt att göra allt detta på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Vi bidrar till att utveckla ansvarsfull turism och följer regelbundet upp turismens hållbarhet.