Turismsamarbete

Vi vill att alla ska ha tillgång till de upplevelser vår fantastiska natur erbjuder. Vi vill också att turismen ska vara ansvarsfull och hållbar. Vi sköter varumärket Finlands viktigaste detalj – naturen – och ansvarar för att naturen bevaras också för kommande generationer.

Turismen ökar och blir allt mer internationell, vilket framgår av bland annat att byggverksamheten som betjänar turismen blir livligare. Man söker ständigt lämpliga objekt för inkvartering och programtjänster i nya områden. Antalet besök i nationalparkerna och strövområden ökar betydligt.

Turism och friluftsliv är ett mycket viktigt verksamhetsfält för Forststyrelsen och det ses ur flera olika perspektiv i vår mångsidiga organisation:

 • Vi har ansvaret för turisminfrastrukturen i nationalparkerna och de övriga naturskyddsområdena samt i statens strövområden
 • Vi möjliggör jakt, fiske och terrängtrafik i statens mark- och vattenområden.
 • Vi planlägger, säljer och arrenderar ut tomter i statsägda områden till turismföretag och privatpersoner.
 • Våra mångbruksskogar erbjuder företagare och medborgare mängder av möjligheter. Merparten av turismverksamheten och turistlederna i statens markområden finns i våra skogsbruksområden.

Vårt mål är att utveckla tjänsterna i turistområdena på statens marker så att de skapar välbefinnande för både människor och företag: hälsa och välbefinnande för lokalbefolkning och turister, goda verksamhetsförutsättningar för företagare och ekonomisk välfärd för hela regionen. Vi anser att det är speciellt viktigt att göra allt detta på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Vi bidrar till att utveckla ansvarsfull turism och följer regelbundet upp turismens hållbarhet.

Många orsaker att välja programmet Sustainable Travel Finland

Sustainable travel Finland logo.

År 2023 gick vi med i Visit Finlands program Sustainable Travel Finland (STF).

I första skedet gick 19 nationalparker eller andra betydelsefulla naturområden med i STF-programmet. Det här ger oss i Forststyrelsen möjligheter att utveckla vår egen verksamhet för att förbättra hållbarheten i skyddsområden som används inom turismen och för att kommunicera mer effektivt om rätt frågor.

Dessutom vill vi, som en av de nationella aktörerna, främja kunskapen om hållbar turism och vikten av temat. Vi hoppas att så många av våra partners som möjligt går med i STF-programmet. Då skulle allt fler certifierade, ansvarsfulla samarbetsföretagare verka i skyddade områden.

Följande av Forststyrelsens områden har fått STF-märket (29.12.23):  

 • Skanslandet
 • Finlands naturcentrum Haltia
 • nationalparker:
  • Noux
  • Leivonmäki
  • Pyhä–Luosto
  • Seitseminen
  • Urho Kekkonens nationalpark

Följande av Forststyrelsens områden har sökt om att bli anslutna till SFT-programmet: 

Nationalparker: Sibbo storskog, Tykö, Skärgårdshavet, Koli, Oulanka, Syöte, Hossa, Riisitunturi, Salla, Pallas–Yllästunturi. 

Övriga områden: Aulanko naturskyddsområde, Ödemarksområdet Lapska armen.