Planering av havsområden

Genom havsplanering vill vi gynna hållbar utveckling och tillväxt vad gäller ett havsområdes olika användningsområden, hållbar användning av havsområdets naturresurser och god status i den marina miljön. Forststyrelsen var inblandad i utarbetandet av den finska havsplanen och kommer att fortsätta att delta i planeringen.

Den marina planen för Finlands tre planeringsregioner slutfördes under ledning av regionföreningarna år 2020. Planen omfattar Finlands territorialvatten och den exklusiva ekonomiska zonen. Områdena i planen är Finska viken, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, liksom norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken. Åland utarbetade en egen plan.

Finlands havsplan

Finlands havsplan är tillgänglig för alla i digital form. Planen innehåller också scenarier, visioner och konsekvensbedömningar för själva kartgränssnittet, samt en beskrivning av designens utgångspunkter, ekosystemet och en processbeskrivning.

Läs mer (meriskenaariot.info)

I havplaneringen fästs uppmärksamhet vid havsområdets särdrag, växelverkan mellan land och hav samt försvarsmaktens behov. Havsplaneringen granskar vilka behov det finns inom olika användningsområden – såsom energisektorn, sjötrafiken, fisket och vattenbruket, turismen, rekreationen och naturvården – och försöker samordna dessa.  

Gemensam planering ger stor nytta. Den minskar konflikterna mellan olika sektorer och skapar synergier mellan olika funktioner. Planeringen gynnar investeringar och skapar klara regler för dem, ökar samarbetet över statsgränserna och förbättrar miljövården. 

Bestämmelser som reglerar havsplaneringen finns i markanvändnings- och bygglagen. Miljöministeriet svarar för den allmänna utvecklingen och styrningen av havsplaneringen. Dessutom svarar miljöministeriet för samarbetet med grannländerna inom havsplaneringen.  

En ny havsplan kommer att publiceras senast 2030, men möjligen redan 2027 med en ny marin förvaltningsplan.