Övriga skyddsområden

Utöver nationalparkerna finns det också många andra naturskyddsområden i Finland. När det gäller statens övriga skyddsområden varierar deras karaktär liksom målen för skyddet. En del har inrättats innan statsrådet fattade sina beslut om de olika skyddsprogrammen. En del har inrättats för att skydda områden som står utanför skyddsprogrammen, bl.a. myrar, lundar och gamla skogar.

På statens marker finns dessutom skyddsobjekt som fredats genom Forststyrelsens egna beslut och inte med stöd av naturvårdslagen. Forststyrelsen har inrättat sammanlagt 24 dylika små skyddsområden, och de omfattar sammanlagt 800 ha. Denna rätt att inrätta skyddsområden har upphävts.

Privata naturskyddsområden

Privata naturskyddsområden inrättas på markägarens ansökan och genom beslut av NTM-centralen på kommunal eller privat mark eller mark som tillhör en sammanslutning. Dessa områden är av mycket varierande slag, från naturreservatsliknande fågelskyddsområden till herrgårdsparker med värdefullt traditionellt landskap. Ibland är dessa områden direkt anslutna till statens naturskyddsområden och kan ha gemensamma serviceanläggningar med dem.

Största delen av privata naturskyddsområden är belägna i landets södra delar.

Forststyrelsens Naturtjänster kan sköta också privata naturskyddsområden i samarbete med markägaren.

Mera information