Köp och hyrning av turismfastigheter

Om du är intresserad av att köpa eller hyra mark av Forststyrelsen eller vill bygga nya friluftsanordningar och -fastigheter, Forststyrelsen Fastighetstjänster samarbetar med dig.

Fastighetstjänster har många lämpliga turismfastigheter till salu och uthyrning. Du kan bekanta dig med utbudet på webbplatsen Laatumaa.fi.

Alla platser som passar naturturismföretag finns ändå inte på internet. Fastighetstjänster letar i stället upp en plats som är lämplig för kundens verksamhet eller anpassar vid behov ett befintligt objekt. Det innebär till exempel att en gällande plan kan ändras. Alla planändringar diskuteras med kommunen eller staden och dessutom hörs andra myndigheter, grannar och övriga delaktiga om ändringarna i enlighet med normal praxis. 

Tidigare utvecklades objekt för turismföretag endast i planerade områden. En planändring kan gälla ett generalplaneområde som fastställts av kommunen eller staden, eller en stranddetaljplan eller detaljplan som Forststyrelsen själv planerat. I takt med att turismverksamheten blivit allt livligare har vi börjat leta efter objekt också utanför planområdena. Detta hänger samman med Forststyrelsens uppgift att främja näringslivet och turismföretagen i landskapen. Utanför planområdena ingås avtalen på 5–15 år och inom planområdena på 40 år. 

Forststyrelsen har också många färdiga fastigheter där det är möjligt att idka naturturismverksamhet, såsom naturumen, campingområden och många olika typer av ödestugor. Forststyrelsen konkurrensutsätter regelbundet aktörerna och hyresavtalen för dessa fastigheter. 

Se också