Dataskyddsbeskrivning för webbplatsen Metsa.fi

Begäran att få granska registrerade uppgifter

Blanketten för begäran

Fyll i blanketten och skicka till adressen: Forststyrelsen/Registratorskontoret, PB 80, 00521 Helsingfors

Forststyrelsens webbplats Metsa.fi är en webbplats som är öppen för alla och innehåller information om Forststyrelsens organisation, verksamhet och aktuella frågor.

Insamling av uppgifter

På webbplatsen Metsa.fi samlas bara information om användaren in med hjälp av responsblanketten; användaren kan om han eller hon vill lämna sina kontaktuppgifter för att få svar på sin respons.  På responsblanketten kan användaren lämna följande personuppgifter: namn, ort, e-postadress, telefonnummer.

Behandling och utlämnande av uppgifter 

De uppgifter som samlats in med responsblanketten förs över till responsdatabasen i Forststyrelsens miljö- och kvalitetssystem. Personuppgifterna lämnas inte ut utanför Forststyrelsen och de behandlas endast inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Förvaring av uppgifter

De personuppgifter som lämnats i samband med responsen förvaras så länge som behandlingen av responsen pågår hos Forststyrelsen.

Skydd av uppgifter

I skyddet av Metsa.fi iakttas god dataskyddspraxis och de lagar och förordningar som gäller samt Forststyrelsens kompletterande anvisningar. Användningen av systemet är begränsat med hjälp av användarrättigheter till de personer som behöver uppgifterna i sitt arbete. 

Användning av kakor (cookies)

På Metsa.fi används kakor (cookies) och andra motsvarande tekniker, såsom webbläsarens lokala lager (local storage). Kakor är små textfiler mellan enhetens webbläsare och servern. Kakor och andra taggar har en viss giltighetstid, och när den har löpt ut raderar webbläsaren dem. Vi använder dessa tekniker för att upprätthålla webbtjänstens funktion.

Om användaren vill kan han eller hon via blockera kakor eller radera kakor som sparats i webbläsaren. Det kan dock leda till att webbsidan inte fungerar helt som den ska.

I webbtjänsten finns inbäddade vyer av tredje parters webbtjänster som kan placera kakor i din webbläsare:

Klicka på länken nedan för att se och ändra dina cookieinställningar:

Visa mina cookieinställningar

Uppföljning av användningen av webbtjänsten

Uppgifter om användningen av Metsa.fi-webbtjänsten samlas in utan kakor med tjänsten Snoobi Analytics.  Personlig information om webbtjänstens användare, med vilka enskilda besökare kan identifieras, samlas inte in. Uppgifterna används för att utveckla tjänsten. De insamlade uppgifterna förvaras i verktyget Snoobi Analytics. Snoobi administrerar dessa uppgifter enligt sin dataskyddspraxis.  Mer information finns på Snoobi Analytics webbplats (snoobi.com, på finska). 

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att be den personuppgiftsansvarige om uppgifter om honom eller henne själv och har rätt att be att inexakta och felaktiga uppgifter korrigeras och att behandlingen av dem begränsas under tiden det säkerställs att uppgifterna stämmer. Den registrerade har även rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten om hur personuppgifter behandlas.

Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter

I dataskyddsärenden ber vi er i första hand ta kontakt skriftligen direkt med den personuppgiftsansvarige: Forststyrelsen/Registratorskontoret, PB 80, 00521 Helsingfors, eller på adressen tietosuoja@metsa.fi.