Korsnäs havsvindkraftsprojekt

Forststyrelsen undertecknade i december 2022 ett avtal med Vattenfall om utveckling och konstruktion av Finlands första vindkraftsprojekt på öppet hav. Vindkraftparken – med planerad maximal kapacitet på 2,5 GW och årsproduktion på 7 TWh – kommer att placeras vid Korsnäs, på landets västkust. Havsbaserade vindkraftparken kommer att vara i användning under 2030-talet.

Korsnäs offshoreprojekt är ett viktigt steg mot Finlands klimatmål och självförsörjning med energi.

Korsnäs havsvindprojekt:

  • Korsnäs havsvindprojekten är den första i raden av projekt som ska utvecklas och auktioneras ut av Forststyrelsen.
  • Värdet av investeringen är 2–3 miljarder EUR (uppskattning) när projektet är klart under 2030-talet.
  • Produktionspotentialen beräknas upp till 7 TWh, vilket motsvarar ungefär elkonsumtionen för 350 000 eluppvärmda småhus
  • Nominell kapacitet kommer att vara max på 2,5 GW, vilket motsvarar 36 % av vindkraftskapaciteten i Finland år 2023.
  • Partnern för att bygga och driva vindkraftsparken valdes ut i en internationell auktionsprocess.
  • Auktionsprocessen genomfördes av Forststyrelsen på grund av dess roll i förvaltningen av de statligt ägda mark- och havsområdena i landet.

Fossilfri energi med respekt för naturvärden

Nyheter

Vattenfall valdes i december 2022 för att utveckla och bygga den havsbaserade vindkraftparken i Korsnäs.

Här hittar du de senaste nyheterna om projektet samt de senaste Vind Café -nyheterna och datum för kommande möten..

Miljökonsekvensbedömning

Forststyrelsen och Vattenfall har lämnat in program för miljökonsekvensbedömning (MKB).

Presentationsmaterial

Här hittar du . material som presenterar vindkraftparken: Videor och kartor och annat material.

Bakgrund till projektet

I bakgrunden av den havsbaserade vindkraftparken i Korsnäs ligger landskapsplanen och havsområdesplanen.

Det utvalda området lämpar sig även för produktion av vindkraft ur många andra synvinklar.