Korsnäs havsvindkraftsprojekt

Forststyrelsen undertecknade i december 2022 ett avtal med Vattenfall om utveckling och konstruktion av Finlands första vindkraftsprojekt på öppet hav. Vindkraftparken – med planerad kapacitet på 1,3 GW och årsproduktion på 5 TWh – kommer att placeras vid Korsnäs, på landets västkust. Havsbaserade vindkraftparken kommer att vara i användning under 2030-talet.

Korsnäs offshoreprojekt är ett viktigt steg mot Finlands klimatmål och självförsörjning med energi.

Korsnäs havsvindprojekt:

  • Korsnäs havsvindprojekten är den första i raden av projekt som ska utvecklas och auktioneras ut av Forststyrelsen.
  • Värdet av investeringen är 2 – 3 miljarder EUR (uppskattning) när projektet är klart under 2030-talet.
  • Produktionspotentialen beräknas upp till 5 TWh, vilket motsvarar den årliga förbrukningen av mer än två miljoner lägenheter i Finland (standardutrustningsnivå, tre personer).
  • Nominell kapacitet kommer att vara på ca 1,3 GW, vilket motsvarar 40 % av vindkraftskapaciteten i Finland år 2021.
  • Partnern för att bygga och driva vindkraftsparken valdes ut i en internationell auktionsprocess.
  • Auktionsprocessen genomfördes av Forststyrelsen på grund av dess roll i förvaltningen av de statligt ägda mark- och havsområdena i landet.

Fossilfri energi med respekt för naturvärden

Nyheter

Vattenfall valdes i december 2022 för att utveckla och bygga den havsbaserade vindkraftparken i Korsnäs.

Här hittar du de senaste nyheterna om projektet samt de senaste Vind Café -nyheterna och datum för kommande möten..

Bakgrund till projektet

I bakgrunden av den havsbaserade vindkraftparken i Korsnäs ligger landskapsplanen och havsområdesplanen.

Det utvalda området lämpar sig även för produktion av vindkraft ur många andra synvinklar.

Presentationsmaterial

Här hittar du . material som presenterar vindkraftparken: Videor och kartor och annat material.

Partnervalets kriterier

Samarbetspartnern valdes ut genom en investeringsauktion. Forststyrelsen har strikta krav på partners ansvarsfullhet.