Försäljning och leverans av virke

Vi har en lång tradition inom virkeshandeln. De viktigaste faktorerna som styr vår virkesdrivning är hänsyn till den biologiska mångfalden, kundorientering och samhällsansvar. Vi arbetar aktivt för att effektivera transporterna och minska koldioxidavtrycket som de orsakar.

En skoplastare transporterar en hög stockar i en stor lastningszon.
Video om HCT-transporter och minskande av utsläppen.

Så här gör vi

Det är viktigt för oss att producera förnybar råvara av hög kvalitet som fyller kundernas behov. Vi är en pålitlig partner inom virkeshandeln.

Vi har inkluderat miljöaspekter i all vår verksamhet. Vår mångbruksskog i ekonomibruk är PEFC-certifierade och vi tillämpar ett miljösystem som är förenligt med standarden ISO 14001.

Effektiva transporter är viktiga för oss, våra kunder och naturen. Ett effektivt sätt att minska utsläppen är att använda transportbilar och tåg med större last.

Vi köper alla virkesdrivningsarbeten och virkestransporter samt en betydande del av skogsvårds- och skogsförbättringsarbetet som tjänster av entreprenörer inom branschen.